DirecteurenOntbijt

14 november 2019

Het eerstvolgende DirecteurenOntbijt staat gepland voor 14 setepmber a.s. en is bedoeld voor directeuren en bestuurders van lidorganisaties.

In principe ontvangen de betreffende personen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht u deze niet ontvangen en bijzondere interesse hebben in het bijwonen van deze meeting, neemt u dan contact met ons op (a.peters@federatievoorgezondheid.nl)