Wetenschapstafel bij Wageningen Universiteit

5 juni 2019 - middag

In een serie van Wetenschapstafels om de wetenschap nadrukkelijker bij de beweging van nazorg naar voorzorg te betrekken, staat de eerste gepland voor dinsdag 4 juni vanaf 14.00 uur. We gaan dan naar de Wageningen Universiteit.

Het programma is erop gericht om onderzoekers en leden met elkaar te verbinden en in contact te brengen. Thema’s die in Wageningen waarschijnlijk aan de orde komen zijn: 1) stadsboerderijen/de verticale groene stad, 2) groen op kantoor en effecten op vitaliteit/ gezondheid/duurzame inzetbaarheid, 3) monitoring preventieakkoord & ecosysteem denken, en 4) leefstijl/preventie. Noteer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort komen we met de uitnodiging inclusief programma.

In het najaar volgen dan nog meer wetenschapstafels o.a. bij het NIVEL en het Institute of Advanced Study van de UvA. De opbrengst van de serie Tafels zou kunnen zijn een bundeling van onderzoeksvragen, een revitalisering van de NWA community rondom preventie, meer dwarsverbanden, en natuurlijk meer betrokkenheid van onderzoeksgroepen bij de beweging van nazorg naar voorzorg kunnen zijn. 

U kunt zich aanmelden bij Anke Peters: a.peters@federatievoorgezondheid.nl