DirecteurenOntbijt

5 september 2019

Het eerstvolgende DirecteurenOntbijt staat gepland voor 5 setepmber a.s. en is bedoeld voor directeuren en bestuurders van lidorganisaties.

In principe ontvangen de betreffende personen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht u deze niet ontvangen en bijzondere interesse hebben in het bijwonen van deze meeting, neemt u dan contact met ons op (a.peters@federatievoorgezondheid.nl)