Summerclass Gezondheidstips en -tooling aanreiken op het juiste moment

25 augustus 2020

Door big-data weten we op regionaal niveau, lokaal niveau en zelfs op wijkniveau in te schatten welke gezondheidsachterstanden er zijn. Informatie en tooling is in overvloede beschikbaar. Echter, blijven wachtkamers overvol en bereiken we niet de mensen in achterstandswijken. Valentijn van Esch neemt jullie mee in de opzet van een digitale infrastructuur die (hulp)vragen van bewoners verbindt met reeds beschikbare initiatieven in de buurt, verrijkt met zelfregie programma’s en een vangnet van professionals.

Je kan de Summer classes vinden op ons channel (op 1SociaalDomein). Deze zijn er voor leden én niet-leden van de Federatie. De laatsten kunnen zich als gastlid aanmelden. Dit kun je hier doen. Vervolgens kun je onder het tabblad videosessies de Summer Schools vinden.