Active Health Foundation

< Aangesloten leden

REGIE OP GEZONDHEID, GELUK EN DUURZAME INZETBAARHEID

Active Health Group (AHG) is de  adviesspecialist op het snijvlak van mens, arbeid, gezondheid en organisatie. Met onze tweehonderd professionals werken wij landelijk vanuit de positieve visie: gezondheid is een waarde.

Veerkracht

Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van het individu centraal.

Kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid
Als Active Health Group faciliteren wij ruim een decennium zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu. Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens is ieder individu zelf in staat  om te kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Zo  dragen wij bij aan een veerkrachtiger werkend Nederland en verzuimkostenbesparingen.

Integrale aanpak

Dit doen wij met onze effectieve integrale aanpak op het gebied van:

  • Gezondheids- en geluksmanagement / duurzame inzetbaarheid
  • Arbodienstverlening
  • Eigen risicodragerschap
  • Leefstijlzorg
  • Medische keuringen
  • Mobiliteit
  • Inkomensverzekeringsvraagstukken
  • Organisatieadvies
  • Onderwijs

AHG en de Federatie: van nazorg naar voorzorg naar gezondheidsdenken

Dag in dag uit acteren wij in een omgeving waar de voorwaardelijkheid van gezondheid voor alle aspecten van ons leven dagelijks zichtbaar is en het belang van bewustwording voelbaar. Door ons lidmaatschap van deFederatie streven wij naar een versnelde transitie van nazorg naar voorzorg naar gezondheidsdenken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.activehealthgroup.nl of neem gerust contact met ons op via O88 – 28 66 O55 of info@activehealthgroup.nl