Bas van de Goor Foundation

< Aangesloten leden

De missie is om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen.  De foundation doet dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met mensen met diabetes en hun sociale omgeving. De foundation informeert ze over de positieve effecten van sport en beweging op een leven met diabetes, laten ze deze effecten ervaren en inspireren ze tot een sportief leven met diabetes.

In 2O13 waren er in Nederland ruim 1.OOO.OOO mensen met diabetes type 1 of 2. Er wordt zelfs voorspeld dat dit totaal in 2O25 op 1,3 miljoen Nederlanders komt. Het is dus belangrijk om actie te ondernemen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden wat de positieve effecten van sport en bewegen op het leven met diabetes zijn. Voor mensen met diabetes zorgt het voor een betere instelling, terwijl het voor mensen zonder diabetes de kans op diabetes type 2 kan verkleinen. Dit in acht nemende houdt de BvdGF er de volgende visie op na.  

  • BvdGF gelooft dat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond leven met diabetes.
  • BvdGF wil perspectief bieden aan alle mensen met diabetes in Nederland.
  • BvdGF gelooft in de kracht van het delen van informatie, ervaringen en inspiratie. 

Ga naar de website van Bas van de Goor Foundation