Het verbeteren en verbinden van sociale zekerheid en zorg. Al ruim 15 jaar zet BS&F zich daar voor in. Bureau BS&F ondersteunt (lokale) overheden, zorgverzekeraars en belangenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid. Als adviseur, samenwerkingsspecialist en kennispartner.

BS&F verbindt beleid (Wmo, Wpg) en partijen (gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbieders) bij het realiseren van een toekomstvast lokaal gezondheidsbeleid. Een krachtig lokaal gezondheidsbeleid voorkomt dat mensen aanspraak moeten maken op Zvw en AWBZ, zo is de gedachte. Een slechte gezondheid is een belangrijke belemmering tot uitstroom uit de bijstand. BS&F brengt partijen en instrumenten samen om re-integratie te organiseren en financieren. Gezondheid(sbeleving) is een belangrijke factor bij succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden. BS&F brengt de belangen van gemeente en zorgverzekeraar bij elkaar via het verbinden van gezondheid en re-integratie. De collectieve zorgverzekering voor minima is hierbij een belangrijk instrument. De gemeentepolis dient als voertuig om evidence-based re-integratietrajecten voor de doelgroep te organiseren en financieren.

Ga naar de website van BS&F