De Zorgboog

< Aangesloten leden

De Zorgboog

De Zorgboog staat klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Daarbij werken we intensief samen met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen. Ons gevarieerde aanbod bestaat onder meer uit zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, wijkzorg en wijkverpleging en verschillende woonvormen met een aanbod voor zorg, behandeling en begeleiding. Ons werkgebied omvat de Peelregio in Zuidoost-Brabant.

Lidmaatschap NPHF
"Inhoudelijk kunnen wij volledig achter de doelstellingen van de Federatie staan", aldus Henri Plagge, voorzitter raad van bestuur van de Zorgboog. "Alleen door integrale samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunnen wij een regionaal gezondheidsbeleid tot uitvoer brengen voor alle inwoners van de Peelregio. Het principe ‘van nazorg naar voorzorg’ is daarin onze motivatie. Door het rechtstreekse lidmaatschap kunnen onze medewerkers ook makkelijk gebruik maken van alle faciliteiten die de Federatie te bieden heeft, zoals de nieuwsbrieven en bijeenkomsten."

Ga naar de website van De Zorgboog