Eigen Kracht Centrale

< Aangesloten leden

De stichting werkt aan een samenleving waarin mensen de regie hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Ook als het tegenzit en zij in contact komen met overheden en (hulpverlenings)organisaties. Dit vraagt om een kanteling in het denken en doen van burgers, overheden en organisaties. Burgers en hun kring van familie, vrienden en andere bekenden, hebben altijd het eerste recht om, zonder bemoeienis van buitenaf, zelf oplossingen te bedenken en een toekomstplan te maken. Gemeenten en organisaties geven hen die ruimte en bieden ondersteuning in waar mensen om vragen. De Eigen Kracht Centrale zet zich in om deze denkwijze in de samenleving te verankeren.

De stichting Eigen Kracht Centrale zet zich in voor een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt, ook mensen bij wie het tegenzit. Door zeggenschap over oplossingen bij de mensen te laten waar het om gaat en door het betrekken van familie, vrienden en andere bekenden bij het bedenken van oplossingen voor de situatie.

Ga naar de website van Eigen Kracht Centrale / Kringwijs