Healthy Society

< Aangesloten leden

Healthy Society biedt zelfmanagementprogramma’s en diensten aan zorgorganisaties, organisaties in het sociale domein en bedrijven voor inwoners en medewerkers, die beter willen leren omgaan met hun chronische ziekte of gezondheidsklachten. Daarnaast bieden wij ook consultancy aan bedrijven en organisaties om de programma’s effectief te introduceren binnen het eigen beleid en werkterrein onder meer door trainers (ervaringsdeskundige) op te leiden die we vervolgens op afstand begeleiden.

Innovatie & Ontwikkeling
Samen met organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen ontwikkelen wij nieuwe, innovatieve producten en diensten, die het voeren van regie over je gezondheid makkelijker maken. We zien onszelf als intermediair of facilitator om samen met partijen en ervaringsdeskundige goede ideeën en initiatieven rond zelfmanagement te ontwikkelen, verbinden en bekrachtigen.

Actuele vraagstukken
Wij willen zo bijdragen aan een duurzame samenleving waarin we mensen met een chronische aandoening of gezondheidsklachten optimaal ondersteunen bij het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (definitie positieve gezondheid, Huber, 2011). Ook zetten we ons in om in gezamenlijkheid oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken van onze gezondheidszorg als de toename van de zorgkosten, te kort aan zorgverleners en de toename van de verzuimpercentages in bedrijven. We zien de verbinding tussen de gezondheidszorg, bedrijven, welzijn en burgerinitiatieven als krachtig middel om onze missie te bereiken.

Healthy Society wil zoveel mogelijk mensen bereiken en ondersteunen met deze programma’s en het verschil maken voor de patiënt, cliënt en medewerker met een chronische aandoening of die langdurige gezondheidsklachten hebben.

Ga naar de website van Healthy Society.