Kenniscentrum Sport

< Aangesloten leden

Het Kenniscemtrum Sport zet zich in voor een vitale samenleving. Dat doen wij als onafhankelijk kennisinstituut dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen bewijst, vergroot en verzilvert. Ons motto: werk alleen met dat wat effectief is, kies voor kwetsbare doelgroepen en bevorder een integrale aanpak. Organisaties die gebruik maken van onze kennis, werken effectiever en brengen daardoor meer Nederlanders in beweging. Dat versterkt de kracht van Nederland: mensen worden door sport en bewegen gezonder, socialer en weerbaarder.

Vergroten van maatschappelijke waarde van sport en bewegen

Sport en bewegen spelen een belangrijke rol voor de gezondheid en vitaliteit van mensen. Toch is sporten en bewegen voor velen niet vanzelfsprekend. Kinderen met overgewicht sporten moeilijker en vallen daardoor sneller buiten de boot. Ouderen die bang zijn om te vallen, blijven binnen en vereenzamen sneller. Werknemers die een zittend bestaan leiden, brengen ongemerkt hun gezondheid in gevaar en worden daardoor minder productief. De maatschappij wint aan kracht als we mensen duurzaam kunnen laten sporten en bewegen.

Voor wie werkt Kenniscentrum Sport?

Kenniscentrum Sport werkt voor (lokale) professionals en vrijwilligers die deskundigheid zoeken over sport- en beweegstimulering. Kenniscentrum Sport werkt niet uitsluitend voor de sport- en bewegingssector. Vragen over sport en bewegen vanuit lokale overheden, het vrijwilligerswerk, sociale partners, landelijke of regionale kennisorganisaties, organisaties met een publieke functie of het bedrijfsleven kunnen aanleiding zijn voor Kenniscentrum Sport om ondersteuning te bieden of samenwerking te zoeken.

Ga naar de website van Kenniscentrum Sport