Lijn1Haaglanden

< Aangesloten leden

Lijn1 werkt samen met professionals, zorgpartners, gemeentes en zorgverzekeraars in wijken, buurten en in de regio. Vanuit de verbinding van de brede eerste lijn met andere professionals en bewoners in de wijk ontstaan nieuwe ziens- en werkwijzen, gericht op een gezonde wijk met gezonde burgers. 

Wij ontwikkelen netwerken in de wijken en bieden organisaties en professionals zowel op wijk- als regionaal niveau: 

  • strategisch advies en ondersteuning
  • concrete voorbeelden, cases en handvatten
  • verspreiden van informatie, kennis en trends
  • workshops, events en (thema)bijeenkomsten
  • project- en programma management
  • het leggen van de verbindingen in de wijken en het opzetten en versterken van lerende netwerken van  professionals en bewoners  

Ga naar de website van Lijn1Haaglanden