Nationale Politie

< Aangesloten leden

Veilig en Gezond Werken staat voor de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg binnen de politieorganisatie. De VGW-inrichting garandeert goede, passende zorg die toegankelijk is voor alle politiemedewerkers, met aandacht voor preventie en reïntegratie.

Missie & Visie Nationale Politie

De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat’. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.’ Veilig en Gezond Werken (VGW) wordt in de politieorganisatie vormgegeven door middel van integraal gezondheidsmanagement. Hierbij worden de organisatie en de werkzaamheden systematisch doorgelicht op risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dit vergt permanente sturing en aandacht voor gezondheidsmanagement vanuit de top van de organisatie. Bij de inrichting van de zorg hanteert de politie een aantal uitgangspunten waaronder:

- Medewerker en leidinggevende hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid binnen veilig en gezond werken;
- Nadruk op preventie en zicht op risico’s. De ambitie is om door vroegtijdige interventies verzuim te voorkomen en politiemedewerkers inzetbaar te houden. Dit betekent dat er naast aandacht voor de zieke en verzuimende medewerkers ook aandacht is voor de medewerkers die (nog) gezond zijn. De interventies in het kader van VGW zijn zo veel mogelijk evidence-based, en richten zich zowel op het behandelen en voorkomen van problemen als het vergroten van het welbevinden. Een belangrijk onderdeel van de zorg van het korps voor haar medewerkers is het nemen van preventieve maatregelen om de risico’s die bij het politiewerk horen zoveel als mogelijk weg te nemen of te beperken. Om deze reden wil het korps zicht hebben op deze risico’s.

Ga naar de website van Nationale Politie