Nederlandse Hartstichting

< Aangesloten leden

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. Ongeveer 5O% van het geld gaat naar onderzoek.

  • door wetenschappelijk onderzoek te financieren komt er steeds meer kennis over bijvoorbeeld erfelijkheid en nieuwe behandelmethoden. Hiermee kunnen artsen in de toekomst hart- en vaatziekten vaker voorkomen en hopelijk écht genezen.
  • de Hartstichting geeft voorlichting aan hart- en vaatpatiënten over de verschillende hart- en vaatziekten. Zo leren zij beter omgaan met hun ziekte. Ook geven we voorlichting over een gezonde leefstijl om te voorkomen dat mensen (opnieuw) een hart- of vaatziekte krijgen.

Ook heeft de Hartstichting speerpunten. Bijvoorbeeld gericht op de volgende thema's: preventie, hartstilstand, vrouwen en jeugd. Hierbij zijn wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en samenwerken met organisaties van groot belang.

De Hartstichting ontvangt geen steun van de overheid. Dit werk kan de Hartstichting enkel en alleen doen door de financiële steun van de Nederlandse bevolking en van bedrijven.

Ga naar de website van Nederlandse Hartstichting