Pon Fit is een concept van Pon Holdings. Pon Fit is gerichte aandacht voor vitaliteit en gezondheid voor alle werknemers van Pon met als doel dat werknemers met plezier en in goede gezondheid inzetbaar zijn tot 67. Bij Pon Holdings werken wereldwijd 13.OOO mensen in 1O verschillende divisies, waaronder automotive, fietsen, scheepsmotoren, grondverzetmachines en olie en gas.

Missie & Visie Pon Fit

• Zorgkosten staan niet langer centraal, maar ze nemen besluiten op basis van wat een zorghandeling oplevert.
• Zorgspecialisten, werkgevers, verzekeraars en andere betrokkenen moeten niet vanuit hun eigen eilandjes werken, maar het gezamenlijke belang najagen. 
• Als werkgever meten ze niet alleen hoe gezondheid zich ontwikkelt, maar gebruiken die informatie ook om bij te sturen. 
• Ze vragen van de medewerker dat deze zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde en veilige leefstijl en prikkelen hem/haar ook daartoe door het eigen belang daarvan duidelijk te laten zien. Pon Fit staat voor investeren in een vitale toekomst, door een divers pakket van producten en diensten.

Pon Fit biedt een omgeving waarin ze Pon medewerkers op vele manieren kunnen ondersteunen in hun gezondheid.

Ga naar de website van Pon Fit