Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

< Aangesloten leden

V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. We zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met elkaar zorgen we ervoor dat we ons beroep goed kunnen uitoefenen. Maar ook dat we plezier houden in ons werk en trots blijven op ons vak. We maken ons daarom samen sterk voor alles wat dat mogelijk helpt maken.

Voldoende collega's

Zo helpen we ervoor zorgen dat er voldoende opgeleide collega's zijn. En dat we gehoord worden op plekken waar ingrijpende beleidsbeslissingen genomen worden. We beschrijven wat kwalitatieve zorg is en hoe we dat met elkaar denken waar te maken. We houden in de gaten wat er speelt in de zorg en we oefenen daar slagvaardig invloed op uit. En we helpen de positie van verpleegkundigen en verzorgenden te verstevigen.

Missie in het kort

V&VN is de gezaghebbende vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening, en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg.

Ga naar de website van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)