Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid van ieder mens is gewaarborgd. Een wereld waarin de voorwaarden voor een gezond leven aanwezig zijn en iedereen gelijke toegang tot zorg heeft. Een wereld waarin overheden hun verplichting nakomen om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken.

Wemos beïnvloedt (inter)nationaal beleid zodanig dat het recht op gezondheid wordt gerespecteerd, beschermd en verwezenlijkt. Wemos draagt bij aan beleidsveranderingen die bedoeld zijn om volksgezondheid te bevorderen en is pleitbezorger voor:

  • ethisch handelen,
  • coherent en eerlijk beleid, en
  • rechtvaardige gezondheid (health equity).

Door middel van het toepassen van een mondiaal gezondheidsperspectief.

Wemos heeft als doelstelling om de overheid te wijzen op haar plicht om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Wij dragen aan de hand van onze thema’s concrete voorstellen voor beleidsverbeteringen aan, die gezondheid wereldwijd bevorderen. Waar nodig spreekt Wemos ook andere partijen aan, zoals bedrijven en internationale instellingen.

Wemos over de Federatie voor Gezondheid

De Federatie biedt Wemos een platform om een mondiaal perspectief aan te reiken aan de leden die hierin geïnteresseerd zijn. Het uitgangspunt van het mondiaal gezondheidsperspectief is de samenhang en verbondenheid van gezondheid hier en elders ter wereld. De manier waarop wij onze zorg hier organiseren, heeft effecten elders. En andersom: slecht functionerende zorgstelsels elders vormen een bedreiging voor onze volksgezondheid. Wemos reikt de actualiteit van huidige gezondheidsdiscussies op internationaal niveau aan. Bijvoorbeeld door samen met de Federatie voor Gezondheid een workshop rondom zorgpersoneel of antibioticaresistentie te organiseren. De vraag die Wemos stelt is: Wat is het effect van ons beleid en gedrag/handelen op de gezondheid van zowel de huidige wereldbevolking als die van toekomstige generaties, hier en elders? Deze vraag is ook zinvol voor de leden van NPHF. Bent u benieuwd wat een mondiaal perspectief op gezondheid uw organisatie kan bieden? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Mariëlle Bemelmans, directeur

Ga naar de website van Wemos