Zorgbelang Brabant Zeeland

< Aangesloten leden

Zorgbelang Brabant | Zeeland staat voor een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland.
Zorgbelang vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder
zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij.

De mens centraal
Hiervoor staan wat Zorgbelang betreft de mogelijkheden, behoeften en wensen van mensen
centraal, en is het het doel dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop
aansluit. Zorgbelang Brabant | Zeeland is de verbindende schakel tussen al deze partijen. Zij geloven
in de kracht van het in gesprek zijn met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders
mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo wordt
er samen gewerkt met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan
een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland.

Van idee naar concrete uitvoering
Zorgbelang weet wat de ander beweegt, wat de ander nodig heeft. Omdat zij regionaal en lokaal
werk doen en daar in gesprek zijn met patiënten/cliënten/burgers. Omdat Zorgbelang daar aan tafel
zit met de zorgaanbieders en -financiers, met samenwerkingsverbanden en gemeenten. En aan die
tafel dragen we niet alleen vanuit het perspectief van cliënten/patiënten/burgers innovatieve
oplossingen aan, maar zijn wij ook betrokken bij de implementatie hiervan. Van idee naar concrete
uitvoering in de praktijk.

Ga naar de website van Zorgbelang Brabant Zeeland