Strategie

Om tot een toekomstbestendige gezondheidszorg te komen, heeft de Federatie voor Gezondheid een strategie ontwikkeld die bestaat uit drie hoofdlijnen:

Krachten bundelen

We verbinden en bundelen de krachten van onze leden. Hiermee versterken we het draagvlak voor de ontwikkeling van een integraal gezondheidsbeleid van binnenuit. Concreet doen we dit door:

  • het delen van informatie;
  • het ontwikkelen van gezamenlijke standpunten;
  • mee vormgeven van gezondheidsbeleid op alle plekken waar dat kan.

Visie verbreden

We verbreden onze visie naar andere sectoren, zoals de zorg, het sociaal domein en het bedrijfsleven. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden vanuit het gezondheidsdenken.

Samenwerken buiten de zorg

We overstijgen verschillende sectoren. We werken samen met vertegenwoordigers van de sectoren werk, wonen, onderwijs, voeding en inrichting van de publieke ruimte. Als gesprekspartner van overheden en brancheorganisaties zet de Federatie voor Gezondheid zich in om gezondheid als leidmotief stevig op de kaart te zetten.

Om onze strategische visie handen en voeten te geven, ondernemen we uiteenlopende activiteiten.