Publicaties

< Alle publicaties

4 webinars in maart die je niet mag missen

22-02-2021

De Federatie voor Gezondheid is betrokken bij de organisatie van 4 webinars in maart. Invalshoeken zijn de verkiezingen, FAIR health data en de batenstrategie voor gezondheid en vitaliteit. Lees verder...

2 maart 2021 - 20.00-21.15 uur
Op 2 maart a.s. organiseert het NCVGZ de Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog in webinarvorm. Met de verkiezingen op komst starten we een nationale dialoog tussen de NCVGZ community, de samenleving en (kandidaat) Kamerleden over gezondheid, vitaliteit en geluk. We bespreken overeenkomsten; waar wil men gezamenlijk heen? Maar ook de verschillen én wat nodig is om tot een gezamenlijk wenkend perspectief te komen voor een gezonde generatie.


4 maart 2021 - 16.00-17.30 uur
Op donderdag 4 maart organiseert de Federatie voor Gezondheid, samen met NOC*NSF, sportbonden en 23 partners uit de zorg-, welzijns-, onderwijs-, en sport- en beweegsector een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort over 'preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen'. 9 maart 2021 - 09.00-10.30 uur
VNO-NCW/MKB Nederland, Federatie voor Gezondheid, Sitra and ICT&Health organiseren op 9 maart het webinar 'European B2C market of health services; a dangerous market with incredible health potential'.9 maart 2021 - 14.00-15.00 uur
Op dinsdag 9 maart 2021 organiseren de Federatie voor Gezondheid en Alles is Gezondheid het verdiepende webinar: ‘Batenstrategie voor Gezondheid en Vitaliteit: kansen voor de toekomst’. Met Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid), Peter Hoekstra (De Nederlandsche Bank) en Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) gaan we in op de vraag hoe verzekeraars en andere belanghebbenden het investeren in de gezondheid van mensen meer kunnen laten lonen.