Publicaties

< Alle publicaties

Leefstijl debat: benodigde volgende stap

14-12-2022

Op 14 december vergadert de Tweede Kamer over leefstijl. Via het GALA- Gezond en Actief leven Akkoord- worden belangrijke gezamenlijke stappen gezet. Er is echter meer nodig om voorkomen dat de zorg vastloopt als gevolg van zorgvragen die voorkomen hadden kunnen worden. Dat hangt samen met beleidskeuzes die lange tijd vooruit zijn geschoven, waardoor de gezonde keuze nu vaak de lastige keuze is.

Het gevolg is, ziekenhuizen vol met mensen met chronische ziekten. De helft van de chronische ziekten is het gevolg van de manier waarop we leven, waarop we de samenleving hebben ingericht. Dat zijn ziekten die vooral het gevolg zijn van de toegenomen beschikbaarheid van goedkoop en ongezond eten en drinken, de toegenomen marketing van schadelijke producten die mensen consumeren.

Dat leidt onder meer tot ruim 1200 nieuwe diabetesdiagnoses, 300 nieuwe gevallen van longkanker en 1.750 mensen met een TIA of beroerte per week. Deze ziekten zijn te voorkomen, net als veel incidenten op de eerste hulp te voorkomen zijn. Maar ondanks de ambities op het gebied van preventie en de preventieakkoorden, wordt slechts 1 % van het budget voor de gezondheid besteed aan preventie. Het grootste deel van de VWS-begroting is voor curatie.

En daar wringt de schoen niet alleen, die budgetten voor preventie worden vooral besteed aan individuele interventies. Die zijn zeker ook nodig, maar kunnen niet zonder maatregelen die de ongezonde leefomgeving weer gezond maken.

Of het nou gaat om voeding, tabak en alcohol; meters maken met preventie is alleen mogelijk met beleidsmaatregelen die zorgen voor minder marketing, hogere prijzen en minder beschikbaarheid van ongezonde producten.

In onze grondwet (artikel 22) is opgenomen dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Het zorgstelsel is een invulling van die grondwettelijke taak. Dat stelsel is nu vooral gericht op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

Wij pleiten voor een zorgstelsel dat primair is gericht op het bevorderen van gezondheid en daarom zou minimaal 5% van het zorgbudget moeten worden besteed aan preventie. En het benutten van de kracht van mensen. Dat is niet alleen nodig om de grondwettelijke taak van de overheid beter in te vullen, maar ook hard nodig om de zorg toegankelijk te houden.

#5procentnaarpreventie #leefstijldebat