AJN Jeugdartsen Nederland (AJN)

< Aangesloten leden

“AJN, de specialisten voor een gezonde jeugd”

De AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor artsen werkzaam in de JGZ. Zij heeft de ambitie de JGZ sterk te positioneren in het veld van de zorg voor de jeugd én de gezondheidszorg. De AJN bereikt dat door actief bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van de JGZ, ontwikkeling van beleid, het optimaliseren van de kwaliteit en voortdurende innovatie. 

Structuur

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de 9 afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen hebben contact met leden binnen de JGZ organisaties via de contactpersonen AJN.

De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal ingeschreven leden.

Daarnaast is er de ABC-raad, samengesteld uit de leden van het landelijk bestuur en vertegenwoordigers van de regionale afdelingsbesturen en commissies. De raad heeft een (verplichte) klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot informatie, meningsvorming en advies.

Beleid

Om de doelstellingen van de AJN te realiseren stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan vast. Belangrijke onderwerpen zijn de Opleiding en positionering van de jeugdarts en ontwikkelingen in de JGZ. Daarnaast wordt in 2O1O speciale aandacht besteed aan de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van het strategisch beleidsplan 2OO9 - 2O13
  • Het formuleren van standpunten
  • Het vergroten van de invloed van de AJN op het wetenschappelijk beleid en onderzoek binnen de JGZ, de politiek en de publieke opinie.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen JGZ en 1e en 2e lijns gezondheidszorg.
  • Professionalisering en positionering van de AJN en de JGZ.

Ga naar de website van AJN Jeugdartsen Nederland (AJN)