Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland BLCN

< Aangesloten leden

De BLCN is de beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland. Leefstijlcoaching is een nog vrij nieuw beroep. Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat we altijd naar alle leefstijl gerelateerde facetten kijken als basis voor de coaching. Dus niet alleen voeding of beweging, maar ook naar hoe iemand slaapt, ontspant en stress ervaart. De som van deze delen is namelijk meer dan het geheel. Als je beter voor je zelf zorgt op al deze vlakken, zul je allerlei positieve effecten kunnen krijgen. Meer energie bijvoorbeeld, of lekkerder in je lijf zitten, een rustiger hoofd, meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Door aan de slag te gaan met de verschillende facetten van leefstijl verbetert de gezondheid en neemt de veerkracht en het welzijn toe.

De missie en visie van de BLCN:  We willen een samenleving realiseren waarbij zoveel mogelijk mensen zijn uitgerust met kennis, vaardigheden en eventuele hulpmiddelen om eigen regie te nemen voor optimale veerkracht, welbevinden en gezond zijn. We geloven er sterk in dat we meer bereiken indien we krachten bundelen. We zijn ervan overtuigd dat we door aan een gezamenlijk doel te werken, in staat zijn om oplossingen te vinden die effect hebben en duurzaam zijn. Vanuit een 'out of the box' benadering verkennen we alle mogelijkheden om partijen aan ons te binden en samen te werken aan een gezonder Nederland.

Ga naar de website van de BLCN