Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)

< Aangesloten leden

Het CBD heeft onder meer als doel heeft het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de aflevering van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in drogisterijen, met bijzondere aandacht  voor het verzekeren dat bij het ter hand stellen van zelfzorggeneesmiddelen verantwoorde zorg wordt aangeboden teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen die voortvloeien uit de maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid, zulks met het oog op de bescherming van de gezondheid en medicatieveiligheid van de gebruikers van zelfzorggeneesmiddelen.

Het CBD en gezondheid

Het CBD ziet voor de drogist een belangrijke rol in de zorgketen:

  • Als eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten: kleine kwalen bestrijden en verlichten met zelfzorggeneesmiddelen en persoonlijk advies, ernstige gezondheidsklachten verwijzen naar de huisarts; hiermee levert de drogist in samenwerking met de eerstelijn een bijdrage aan juiste zorg op de juiste plek;
  • Door het bevorderen en verhogen van weerstand en vitaliteit van de Nederlandse burger met advies en gezondheidsproducten; hiermee levert de drogist een bijdrage aan gezond blijven en preventie;
  • Door het bevorderen en verhogen van het welbevinden van de Nederlandse burger met advies en persoonlijke verzorgings- en schoonheidsproducten; hiermee levert de drogist een bijdrage aan een verhoogd algemeen welzijn.

Ga naar de website van het CBS