Fietsersbond

< Aangesloten leden

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers. Met 34.000 leden, meer dan 1600 vrijwilligers en 150 lokale afdelingen die actief werken aan betere fietsvoorzieningen wordt gewerkt aan een gezonder Nederland. Want dat fietsen gezond is, dat weten we allemaal. Maar om die gezondheidswinst maximaal te verzilveren is nog wel wat werk te doen. De Fietsersbond werkt met deskundigen uit diverse medische werkvelden om de grote potentie van de fiets voor de gezondheid nog groter te maken.

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is een uitwerking van de gedeelde ambities van gemeentes, provincies, vervoersregio’s en het Rijk om een concrete en structurele schaalsprong voor de fiets te maken. Met deze concrete ambities levert het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een onmisbare schakel in het werken aan het klimaatakkoord, preventieakkoord en de transitie naar een duurzame mobiliteit.

Ga naar de website van de Fietsersbond