Kennisland

< Aangesloten leden

Kennisland is gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. Om dit te bereiken zet Kennisland verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën die op basis van nieuwe inzichten steeds worden vernieuwd. De aanpak van Kennisland is gericht op het aanspreken van de collectieve intelligentie in de samenleving.

Kennisland richt zich naast stedelijke vernieuwing en onderwijsvernieuwing ook op zorgvernieuwing.
Kennisland wil zorgvernieuwing bereiken door het speelveld opnieuw te definiëren en ontwerpen. Er moet ruimte komen voor experiment en vernieuwing in de zorg als antwoord op verkokering en “maakbaarheidsdenken”. Het resultaat moet menswaardige, inclusieve, kwalitatieve en duurzame zorg zijn. Kennisland ziet echter, net als vele leden van de Federatie, een zorgveld waarin belangen en verantwoordelijkheden te veel zijn verdeeld, met suboptimale en eenzijdige oplossingen als resultaat. Bij het omschrijven van haar aanpak en doelstellingen doet Kennisland 3 belangrijke constateringen

  • Paniekvoetbal in de zorg verergert de problemen alleen maar en de oplossingen druisen vaak in tegen de wensen van degenen om wie het gaat: de mensen die zorg nodig hebben
  • Op dezelfde, oude manier nadenken en tekenen levert dezelfde, weinig vernieuwende, niet-toekomstbestendige plannen op
  • Maak gebruik van het oplossend en vernieuwend vermogen van de mensen die direct bij het vraagstuk betrokken zijn.

 

Kennisland

Kattenburgerstraat 5 / G003D
1018 JA Amsterdam
020-5756720
info@kl.nl