Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

< Aangesloten leden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.OOO leden, verenigt algemeen fysiotherapeuten en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen, en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF is een grote vitale vereniging, die door middel van wetenschappelijk onderzoek, een robuust kwaliteitssysteem en een uitgebreid diensten- en productpakket haar leden ondersteunt.

Onze missie

We willen er samen voor zorgen dat patiënten weer optimaal kunnen bewegen en dat gezonde mensen dat blijven doen. We helpen elkaar als fysiotherapeuten ons vak goed uit te kunnen oefenen. We behartigen belangen, borgen kwaliteit en bevorderen deskundigheid.

KNGF over de Federatie voor Gezondheid

Voor bijna elk beroep, specialisatie of deelbelang in de gezondheidszorg is er wel een vereniging of andersoortige belangenbehartiger. Soms groot, vaak klein. En elke organisatie verdedigt haar belangen met verve en oprechtheid. De vraag is of dat effectief kan zijn. Een andere vraag is of dat uiteindelijk ook in het belang van de patiënt is en of het leidt tot een duurzame verbetering van ons zorgstelsel en de beheersing van de kosten.

Daarom is het goed dat er een organisatie als de Federatie is. Ze overzien het geheel, benoemen de hoofdthema’s en streven ernaar de energie van al deze organisaties te bundelen in gedeelde doelen zoals een gezamenlijk kwaliteitskader, integraal gezondheidsbeleid en een toekomstbestendig zorgstelsel.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) schaart zich met haar 19.OOO leden graag achter dit initiatief. Immers, als je de patiënt centraal stelt –en dat doet het KNGF- dan kan dat alleen door intensieve samenwerking, over je eigen belangen heen. De Federatie voor Gezondheid wil dat bereiken, het KNGF ook.

Marcel Sturkenboom,
Directeur KNGF

Ga naar de website van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)