Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

< Aangesloten leden

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. De vereniging telt meer dan 1O.OOO leden. Bijna alle huisartsen en huisartsen in opleiding zijn lid. Het NHG-bureau telt zo’n 13O medewerkers, van wie ongeveer de helft ook praktiserend huisarts is. Het NHG is van en voor huisartsen.


Wat doet de NHG

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts is de hoofddoelstelling van het NHG. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Waar staat de NHG voor

Het NHG wil een goede partner voor huisartsen zijn: betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig. Het NHG is onafhankelijk.

 

Ga naar de website van Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)