NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

< Aangesloten leden

Gezonde Zorg is een nieuw initiatief dat de Vereniging NTvG ontwikkelt. Het zal bestaan naast de wekelijkse uitgave van het tijdschrift. De hoofdactiviteit van het NTvG is op dit moment het tijdschrift en de daarbij behorende digitale verschijningsvormen (nieuwsbrief, website, social media). Het tijdschrift heeft 160 jaar goed gefunctioneerd maar kampt met een dalend aantal abonnees. Met het project gezonde zorg wil het NTvG daar een kentering in brengen door in de beweging van nazorg naar voorzorg mee te gaan doen.
Het doel van Gezonde Zorg is om het NTvG een expliciete partij te laten worden bij de beweging die zegt dat de gezondheidszorg anders kan en moet. Het NTvG stimuleert daarbij actief en kritisch het debat m.b.t. overbehandeling, medicalisering, onnodige zorg en pleit voor preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van welvaartsziekten en het verkleinen van de gezondheidskloof.

Ga naar de website van NTvG