PHned, podium voor public health professionals

< Aangesloten leden

PHned (voorheen Bougainville) was de alumni-vereniging voor mensen die een master of public health opleiding hebben afgerond. Inmiddels zijn we een bredere vereniging met meer dan 1OO leden en binden we professionals die een passie hebben voor public health. Onze leden werken bij organisaties zoals GGD’en, gemeenten, rijksoverheid, onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, bedrijven of als zelfstandig ondernemer/adviseur. Netwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Via netwerkborrels, onze Linked In groep en bestuursberichten houden we elkaar op de hoogte en weten we elkaar makkelijk te vinden. We organiseren discussiebijeenkomsten, met inbreng van eigen leden en externe sprekers. Sinds 2O15 staat onze PHned NCOG lezing jaarlijks op het programma. Ook verzorgen we ieder jaar bij- en nascholing met beroepsorganisaties en faciliteren we intervisie, reflecteren op je eigen werkpraktijk. We hebben twee lokale intervisiegroepen die regelmatig bij elkaar komen: in Utrecht en in Den Haag.

Ellen van Steekelenburg, Voorzitter PHned

Ga naar de website van PHned, podium voor public health professionals