Sensire

Sensire is de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg. Wij helpen mensen gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Zodat mensen het leven kunnen leiden zoals ze dat gewend zijn.

Sensire en gezondheid

Sensire voelt zich  als grote systeemaanbieder verantwoordelijk voor innovaties om veerkracht en kwaliteit van leven van burgers in en rond de Achterhoek te kunnen bewerkstelligen. Bij de stijgende zorgvraag en de veel te krappe arbeidsmarkt kiest Sensire voor twee stevige instrumenten. Enerzijds is preventie (aselectief én programmatisch/geïndiceerd) een strategisch doel, anderzijds zet Sensire in op een zo stevig mogelijke digitalisering om burgers en zorgmedewerkers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.

Inmiddels loopt er een stevig initiatief met de Naober Foundation via het kavelmodel in de Achterhoek, waarbij financiers, zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties breed participeren. Sensire is onderdeel van de stuurgroep.

  • Sensire is als zorgverlener dag en nacht bezig met de zorg. Wij ervaren de knelpunten in de zorg elke dag. Zowel voor de bewoners/klanten als hun eigen personeel. Sensire kan de knelpunten uit de dagelijkse praktijk inbrengen in het netwerk en daarmee de lobby voeden;
  • Sensire loopt voor op het zorgveld in digitalisering. Via het dochterbedrijf Naast zijn 55.000 klanten verbonden en 55 zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, VVT organisaties.
  • Wij nemen graag eel aan publiek-private coalities die gezamenlijk co-creëren en faciliteren;
  • We willen bijdragen aan concretisering van de missie van de Federatie voor Gezondheid, en de lobby mede voeden.

 

Ga naar de website van Sensire.