Soa Aids Nederland

< Aangesloten leden

Als expertisecentrum werkt Soa Aids Nederland aan het tegengaan van de verspreiding van hiv en andere soa.

Kerntaken hierbij zijn:

  • het bevorderen van de kwaliteit van de soa- en aidsbestrijding;
  • de ondersteuning van mensen met hiv en soa;
  • informatievoorziening;
  • het ijveren voor een maatschappelijk en politiek klimaat voor de activiteiten.

Soa Aids Nederland zet bij het uitvoeren van deze taken diverse instrumenten in, zoals beleidsadvies, publiekscampagnes, pleitbezorging en programma's die zijn gericht op de overheid, het algemene publiek, diverse beroepsgroepen en doelgroepen die extra kwetsbaar zijn voor hiv en andere soa.

De plaats van Soa Aids Nederland

De soa- en aidsbestrijding in Nederland is decentraal georganiseerd. Zowel behandeling als preventie vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale professionals in de gezondheidszorg.
Op gemeentelijk niveau wordt de soa- en aidsbestrijding uitgevoerd door GGD'en. Op regionaal niveau zijn huisartsen, dermatologen, gynaecologen en soapoliklinieken verantwoordelijk en op landelijk niveau is dat de Rijksoverheid. Soa Aids Nederland werkt met al deze partijen samen; kennisoverdracht vindt plaats op alle niveaus. Naast ondersteuning van professionals richten wij ons op voorlichting van het algemeen publiek over soa, veilig vrijen, hiv en aids. En juist ook mensen die hiv of een andere soa hebben, kunnen zich tot ons wenden. Soa Aids Nederland is van mening dat iedereen van zichzelf moet weten of hij is geïnfecteerd met een soa of hiv.

Centraal staat de soa- en aidsbestrijding in Nederland. Maar Soa Aids Nederland zal ook steeds meer bijdragen aan de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau.

Ga naar de website van Soa Aids Nederland