Onder het motto ‘Samen gezonder’ zet Syntein zich als netwerkpartner in voor een optimale gezondheid van de burgers in een deel van Noord-oost Brabant en de kop van Noord-Limburg (Noordelijke Maasvallei). De werkzaamheden van Syntein bestaan op de eerste plaats uit het ondersteunen en faciliteren van huisartsen in de regio. Daarbij biedt Syntein integrale zorg middels zorgprogramma’s voor chronisch zieken.

Bovendien streeft Syntein naar toekomstbestendige en innovatieve zorg. In dat kader initieert Syntein diverse projecten om zorg te vernieuwen, beter bereikbaar te maken en middels ICT bij de tijd te houden. Syntein werkt hierin samen met de huisartsen vanuit de coöperatie, andere zorgaanbieders, inwoners / patiënten, welzijnsorganisaties, het onderwijs, de GGD, gemeenten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Uitgangspunt is een dynamische visie op gezondheid, voortkomend uit het concept van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Syntein hanteert Positieve Gezondheid niet alleen als uitgangspunt, maar draagt dit gedachtengoed met verve uit en is sinds 2013 initiatiefnemer en regisseur van het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei.

Een van de effecten van deze beweging is de uitwerking van de pilot Meer Tijd voor de Patiënt. De huisartsenpraktijk in Afferden heeft hierin het voortouw genomen en inmiddels zijn drie praktijken in de regio gevolgd. Na een pilot van ruim drie jaar zijn heel mooie effecten waarneembaar zoals grote toename van patiënten- en medewerkerstevredenheid, verbindingen met het sociale wijkteam met onder andere ‘welzijn op recept’ en een reductie in zorgkosten ten aanzien van medicatie, diagnostiek en specialistische zorg.