Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)

< Aangesloten leden

De Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) is een wetenschappelijke beroepsvereniging, die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

De vereniging heeft ten doel:

  • het ondersteunen en bewaken van de kwalitatieve aspecten van het beroep vertrouwensarts,
  • het onderzoeken van de mogelijkheid voor certificering, registratie, specialisering van vertrouwensartsen en voortgaande kwaliteitsbewaking hiervan,
  • het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de leden,
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ga naar de website van Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)