De Zorgboog is een zorginstelling in de Peelregio. Ze biedt een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Jaarlijks ondersteunen 2.200 medewerkers en 1.100 vrijwilligers:

 • ruim 2.000 cliënten in de thuissituatie;
 • ruim 1.000 cliënten met zorg en verblijf;
 • bijna 10.000 0 tot 4 jarigen en hun gezinnen met jeugdgezondheidszorg;
 • ruim 1.800 cliënten met kraamzorg;
 • in Helmond, Gemert-Bakel, Asten, Laarbeek, Someren, Deurne en Geldrop-Mierlo.

Missie/Visie
De strategische koers bestaat op hoofdlijnen uit 10 ambities:

 1. Samen voor alle generaties
 2. Samen professionele en gespecialiseerde zorg versterken
 3. Samen zetten we de cliënt centraal
 4. Samen de focus op positieve gezondheid
 5. Samen staan voor goed opgeleide en professionele medewerkers
 6. Samen formele en informele zorg verbinden
 7. Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen
 8. Samen actief innoveren
 9. Samen aandacht voor eigen (t)huis
 10. Werken aan een duurzaam, gezonde Peel

 

Ga naar de website van de Zorgboog