Bijeenkomst Gezonde Data Economie

15 maart 2023

De Werkgroep Gezonde Data Economie presenteert haar plannen op dit thema in een nader in te vullen middagprogramma.