Wie zijn we

De Federatie voor Gezondheid telt momenteel ruim 80 leden. Zowel publieke als private partijen trekken hier met elkaar op en versterken elkaar in de beweging van nazorg naar voorzorg. Elk lid doet dat op zijn eigen manier. Tegelijkertijd zoeken leden elkaar op om vorm te geven aan interdisciplinaire initiatieven en een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Samen werken we aan innovatieve oplossingen die de collectieve beweging naar voorzorg dienen, samen maken we ons sterk voor adequate preventiemaatregelen vanuit de overheid.

Dat doen we gericht en onderbouwd: onze gebundelde ervaring, opgedaan in de praktijk en in de proeftuinen van leden die zich toegelegd hebben op innovatieve interventies, heeft inmiddels een schat aan goede voorbeelden, succesfactoren en kansrijke ideeën opgeleverd. De Federatie is een inclusief en divers netwerk voor, door en met leden, van startup tot landelijke instelling, van commercieel tot non-profit, waaronder:

  • Burgerorganisaties
  • Fondsen
  • Kennisinstituten
  • Brancheorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Bedrijven
  • Zorgverzekeraars

We zijn een actief en uitnodigend netwerk. Wil je ook actief bijdragen aan de beweging van nazorg naar voorzorg? We verwelkomen je graag!