Wie zijn we

De Federatie is een inclusief en divers netwerk voor, door en van ruim 80 leden. Het is een unieke bundeling van zowel publieke als private partijen die vrijwillig de krachten naar een gezonde samenleving bundelen en daarin ook investeren. Het betreft partijen, waaronder:

  • Burgerorganisaties
  • Fondsen
  • Kennisinstituten
  • Brancheorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Bedrijven
  • Zorgverzekeraars

Elk lid zet zich in voor een gezonde samenleving op zijn eigen manier, vanuit de eigen expertise. Tegelijkertijd zoeken onze leden elkaar op in een lerend netwerk. Binnen de Federatie delen we niet alleen waardevolle kennis en ervaring met elkaar, we leggen ook slimme verbindingen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Samen zetten we preventie hoog op de politieke agenda. Samen stimuleren en faciliteren we innovatieve oplossingen, die de collectieve beweging naar gezondheid dienen.