Voordelen van het lidmaatschap

Als eerste op de hoogte

Wij zorgen voor een maatschappelijke onderbouwing van de beweging van nazorg naar voorzorg en onderzoeken de wetenschappelijke en economische impact hiervan. Leden zijn hiervan als eerste op de hoogte.

Kennis delen

De Federatie voor Gezondheid heeft een eigen channel op 1SociaalDomein. Dáár komen de leden bijeen, worden contacten gelegd, vragen gesteld, werkgroepen opgestart en videosessies georganiseerd. Ook via digitale Leden- en Nieuwsbrieven houden wij iedereen op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen. 

Gezamenlijke lobby

De Federatie voor Gezondheid  draagt zorg voor een gezamenlijke lobby om de noodzakelijke randvoorwaarden voor de beweging van nazorg naar voorzorg te kunnen realiseren.

Contacten in een hoogwaardig netwerk

We bieden leden en partners een hoogwaardig netwerk. Tijdens de verschillende bijeenkomsten die we gedurende het jaar organiseren, doe je waardevolle contacten op en smeed je coalities.

Meedenken, meepraten en meebeslissen

Jouw organisatie denkt, praat en beslist mee over hoe de beweging van nazorg naar voorzorg concreet vorm moet krijgen. Hoe meer je investeert in dit netwerk, hoe meer je eruit haalt.

Publiek privaat netwerk

De Federatie voor Gezondheid bestaat uit zowel publieke als private leden. Voor een succesvolle transitie van nazorg naar voorzorg zijn beide partijen van belang. De Federatie brengt deze samen.

Lidmaatschap EUPHA en de WFPHA

De Federatie voor Gezondheid is lid van zowel de European Public Health Association (EUPHA) als de World Federation of Public Health Associations (WFPHA). Naast de internationale link is het praktische voordeel dat u als lid/partner voor een van uw medewerkers korting krijgt op de conferenties.


Interesse? Neem contact met ons op!