Lidmaatschap

Geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Federatie voor Gezondheid? We geven je negen redenen ter overweging mee.

Kennis delen

Wij zorgen voor een maatschappelijke onderbouwing van de beweging van nazorg naar voorzorg en onderzoeken de wetenschappelijke en economische impact hiervan. Daarnaast delen we de best practices vanuit het netwerk. Binnen het netwerk kun je je kennis delen met stakeholders, experts, leden en partners uit verschillende sectoren, binnen en buiten de gezondheidszorg.

Als eerste op de hoogte

De Federatie voor Gezondheid houdt haar leden en partners op de hoogte van projecten, bijeenkomsten, lezingen en de nieuwste ontwikkelingen door middel van verslagen, artikelen, blogs, nieuws- en ledenbrieven.

Contacten in een hoogwaardig netwerk

We bieden leden en partners een hoogwaardig netwerk in de top van het maatschappelijk middenveld. Tijdens de verschillende bijeenkomsten die we gedurende het jaar organiseren, doe je waardevolle contacten op.

Meedenken, meepraten en meebeslissen

Jouw organisatie denkt, praat en beslist mee over hoe de beweging van nazorg naar voorzorg concreet vorm moet krijgen.

Toegang tot bijeenkomsten, lezingen, netwerktafels

De Federatie voor Gezondheid organiseert voor haar leden en partners diverse evenementen.

Gezamenlijke lobby

De Federatie voor Gezondheid  draagt zorg voor een gezamenlijke lobby om de noodzakelijke randvoorwaarden voor de beweging van nazorg naar voorzorg te kunnen realiseren.

Zelf projecten realiseren

Als lid of partner ben je uitgenodigd om onder de vlag van de Federatie voor Gezondheid een netwerktafel te organiseren die bijdraagt aan de doelstellingen van de Federatie voor Gezondheid.

Publiek privaat netwerk

De Federatie voor Gezondheid bestaat uit zowel publieke leden als private partners. Als lid of partner maakt u gebruik van een publiek-privaat netwerk gericht op waardecreatie, passend bij het maatschappelijke middenveld in de 21e eeuw.

Lidmaatschap EUPHA en de WFPHA

De Federatie voor Gezondheid is lid van zowel de European Public Health Association (EUPHA) als de World Federation of Public Health Associations (WFPHA). Naast de internationale link is het praktische voordeel dat u als lid/partner voor een van uw medewerkers korting krijgt op de conferenties.


Interesse? Neem contact met ons op!