Samen bereiken we zoveel meer!

Je bent van harte welkom bij de Federatie voor Gezondheid, wanneer je met je organisatie - hoe klein of groot ook, publiek of privaat - je steentje wilt bijdragen aan de krachtenbundeling naar een gezonde samenleving. Wil je meedenken over het ‘hoe’ van de transitie naar een stelsel waar positieve gezondheid het uitgangspunt is? Wil je focus helpen creëren? Samen bereiken we zo veel meer. Sluit je ook aan bij de Federatie, word lid. We hebben elkaar nodig.

Lid worden? Hiervoor doe je het:

Als eerste op de hoogte
Met de Federatie zorgen we voor een maatschappelijke onderbouwing van het gezondheidsdenken en onderzoeken we de wetenschappelijke en economische impact hiervan. Als lid ben je altijd als eerste op de hoogte van relevante ontwikkelingen en activiteiten in dit kader. We gebruiken hiervoor verschillende kanalen, van onze digitale ledenbrief tot ons eigen kanaal op 1SociaalDomein.

Kennis delen - live en online
Kennis delen doen we onder meer via workshops, lezingen en andere ledenactiviteiten, maar ook via ons eigen channel op 1SociaalDomein, waar onze leden samenkomen, contacten leggen, elkaar vragen kunnen stellen en informatie kunnen uitwisselen. Dit is ook de plek waar bijvoorbeeld werkgroepen geïnitieerd worden en waar je videosessies kunt bijwonen.

Gezamenlijke lobby voor een stem die gehoord wordt
Als Federatie voor Gezondheid voeren we een gezamenlijke lobby om de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gezonde samenleving te kunnen realiseren. Met je lidmaatschap laat je je duidelijk horen. En hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe beter ook jouw stem gehoord wordt.


Een hoogwaardig en multidisciplinair netwerk
De Federatie biedt je een hoogwaardig en multidisciplinair netwerk. Wil je als organisatie waardevolle contacten opdoen om mee te sparren of doe-coalities te smeden? Zoek je complementaire partijen om mee samen te werken? Je vindt elkaar op 1SociaalDomein en op de uiteenlopende bijeenkomsten die we gedurende het jaar voor onze leden organiseren.


Meedenken, meepraten en meebeslissen
Lid zijn van de Federatie betekent, dat je als organisatie kunt meedenken, -praten en -beslissen over hoe de krachtenbundeling naar een gezonde samenleving concreet vorm krijgt. Sterker nog: we hebben elkaar daarin hard nodig. Als lid heb je ook in dat opzicht zowel een haal- als een brengvoordeel; hoe actiever je bent, hoe meer je eruit haalt. Laat je stem, je ambities en je ideeën en/of plannen dus vooral horen.

Diverse en domein overstijgende samenstelling
In de Federatie voor Gezondheid bundelen we de krachten. De organisaties die bij ons zijn aangesloten kennen een grote diversiteit aan activiteiten en zijn zowel uit de publieke als uit de private sector afkomstig. Dat is mooi, want voor een succesvolle krachtenbundeling naar een gezonde samenleving zijn beide hard nodig. Welke kansen gaan wij samenverzilveren?


Internationale link met EUPHA
De Federatie voor Gezondheid is lid van de European Public Health Association (EUPHA). Dit biedt je als organisatie niet alleen toegang tot een groot internationaal netwerk, ieder lid/partner van de Federatie kan bovendien rekenen op toegangskorting voor één persoon bij deelname aan conferenties van de EUPHA.

Ook meedoen, meerpraten en meebeslissen? Meld jouw organisatie aan als lid!