Milestones

    2021

    Brief van Initiatiefgroep aan informateur

    Lees meer

    Artikel in Zorgvisie

    ‘Batenstrategie voor toekomstbestendige gezondheidszorg’ door Thomas Plochg en Peter Hoekstra

    Lees meer

    2020

    Masterclass bij DNB over financiële prikkels in ons zorgstelsel

    FvG lanceert digitaal channel op 1sociaaldomein

    FvG voorzitter werkgroep 'Financiering en Stelsel', onderdeel van de Initiatiefgroep Preventie-akkoord. Daarnaast zitting in werkgroepen 'De mens centraal' en 'Fair data'

    Lancering Missie Veerkracht: initiatief voor een veerkrachtiger samenleving

    Lees meer

    2019

    Thomas Plochg munt samen met Sjef Czyzewski het vitaliteitsfonds in de VNG expertgroep Herziening Financiële Verhoudingen

    De onstuitbare opmars van preventie

    Bijdrage Jolande Sap aan bundel n.a.v. Preventiereis Finland 2019

    Lees meer

    2018

    70 Partijen ondertekenen het Nationaal Preventieakkoord

    Lees meer

    Workshop Thomas Plochg voor leden Europees Parlement over toekomstbestendigheid van zorgstelsels in Europa

    Naamswijziging: NPHF wordt Federatie voor Gezondheid (FvG)

    2017

    Nationaal Preventieakkoord opgenomen in regeer- akkoord

    Gezond zijn loont - lancering verdienmodel op preventie - Zorgvisie, juli '17

    Lees meer

    2016

    Lancering concept Nationaal Preventieakkorod door Initiatiefgroep (NPHF, SER, GGD- GHOR)

    NPHF lezing Bernard Wientjes

    Publieke introductie en bekrachtiging idee Preventieakkoord

    2015

    FvG geeft input en lezing op SER congres

    NCVGZ: plan Preventieakkoord geboren (initiators Mariëtte Hamer, Alexander Rinnooy Kan, Hugo Backx en Jolande Sap)

    Lancering 'Van nazorg naar voorzorg'

    Agenda uitgesplitst in zes actieagenda's

    Link naar de agenda's

    Zorgdebat moet meer over preventie gaan

    Blog Jolande Sap in Trouw, december '15

    Lees meer

    2014

    Over paradoxen en ongerijmdheden

    Lezing Jolande Sap op Nationale Milieudag, juni '14

    Lees meer

    NPHF Lezing Willem Lageweg (MVO NL).

    De lezing gaat in op de rol van werkgevers. Dit leidde tot openstelling van het netwerk voor private partijen; vanaf dat moment is de FvG een publiek-privaat netwerk.

    Compilatievideo van de bijeenkomst

    Radicaal inzetten op voorzorg

    Interview Jolande Sap in Tijdschrift Milieu - mei '14

    Lees meer

    We dweilen nu nog teveel met de kraan open

    Interview Jolande Sap in VOZ Magazine

    Lees meer

    2013

    VWS subsidie verdwijnt

    Transformatie NPHF naar landelijke netwerkorganisatie 'voor de beweging van nazorg naar voorzorg'

    2012

    NPHF Lezing Herman Wijffels

    'De toekomst van ons zorgstelsel'; de slogan van nazorg naar voorzorg gemunt

    Lees meer

    2011

    Publicatie manifest 'Gezondheid Werkt'

    2010

    Gastorganisator 3rd European Public Health Conference, RAI Amsterdam, 1750 deelnemers

    2009

    Organisator conferentie 'Collectivisering van preventie en financiering'

    2007

    Lezing 'Public Health Workforce in the Netherlands (EUPHA congres)

    Initiator onderzoek door TNS-NIPO

    over gezondheidszelfbeeld Nederlanders. Resultaten in rapport 'Kun je gezond genieten?'

    Het woord Preventie voor het eerst opgenomen in regeerakkoord

    2006

    Bijdrage Tweede Kamer-hoorzitting kennisinfrastructuur VWS

    2005

    Organisator rondetafelsessie 'Gezonde Ziekenhuizen' (jaarcongres KNMG)

    2004

    Mede-oprichter Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ)

    2003

    2003 - 2008 Organisator 'Week van de Gezondheid'

    Mede-oprichter magazine 'G'

    2002

    Deelname Public/Private partnership rookverslaving

    2001

    Aansluiting bij European Public Health Association (EUPHA) en de World Federation of Public Health Associations (WFPHA)

    2000

    Bijdrage aan Nationale Contract Openbare Gezondheidszorg

    Eerste persbericht n.a.v. Zorgnota 2000

    Oprichting Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)

Waar we voor staan

Wij verbinden meer dan 70 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Samen met hen nemen we het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, met gezondheid als uitgangspunt. 

Over de Federatie >

Aangesloten leden