Waar we voor staan

Wij verbinden meer dan 70 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Samen met hen nemen we het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, met gezondheid als uitgangspunt. 

Over de Federatie >

Aangesloten leden