Jaarlijks NCOG congres

8 december 2022

Op donderdag 8 december 2022 organiseert PHned van 15.00 tot 16.30 uur het jaarlijkse NCOG Congres. Dit keer weer in de vorm van een Webinar.

Het centrale thema is Public health in een tijd van crisis. Hoe houden we aandacht en motivatie bij overheid, bedrijven en burgers voor de volksgezondheid (public health) nu er zo veel andere problemen zijn, zoals klimaatverandering, stikstof, woningnood, vluchtelingenopvang, energieschaarste en financiële nood. Hoe staat het met het vertrouwen in de overheid? Hoe ontwikkelde zich de compliance aan adviezen en voorschriften, ook tijdens de coronapandemie? Wat kunnen we met zeer verschillende soorten risicocommunicatie bereiken?

Deelname is gratis! Meld je aan via info@phned.nl o.v.v. naam evenement, naam organisatie, naam deelnemer en telefoonnummer.