Ik doe mee aan Missie Veerkracht!

Deelnemer

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

De Klas (werkplaats gezond verstand)
Gesprekken met praktijkprofessionals, wetenschappers, bestuurders, leerlingen en ouders over onderwijs tijdens én na corona-tijd. Wat leren we van deze tijd, waarmee willen we beslist doorgaan, waarmee zou je liefst vandaag nog willen stoppen en wat is het waarmee je graag gisteren zou beginnen? Hoe kunnen we opbrengsten uit de gesprekken "stollen" (met een praatplaat bv, of met een uitgave met verschillende wetenschappelijke blikken op de volgende stappen in de ontwikkeling van een contextrijk landschap rond kinderen.
De Klas startte in de corona-tijd en loopt door in 2021.

 

mweghorst@ncj.nl

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/de-klas-werkplaats-gezond-verstand-is-coronatijd

Deelnemer

Federatie voor Gezondheid

De FvG lanceert samen met haar lidorganisaties Missie Veerkracht. Daarmee verbinden we vele bottom-up initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de gezondheid en veerkracht in de samenleving. Dat is juist nodig in deze tijden van de Coronacrisis.

 

secretariaat@federatievoorgezondheid.nl

https://www.federatievoorgezondheid.nl/

Deelnemer

Ideate

Ideate ontwerpt een samenleving hoe deze kan zijn. Schoner, bereikbaarder, inclusiever, duurzamer. En veerkrachti-ger. Ideate initieerde tijdens de intelligente lockdown in april 2020 De 'Tussentijd'. Een gelegenheidsnetwerk van ruim vijftig designers, denkers en doeners. Omdat we de kans om van deze bijzondere tijd te leren niet wilden laten liggen. De uitkomst? Kruisbestuiving tussen veel disciplines, nieuwe contacten en bruisende ideeën. En praktische tools voor gezonde mobiliteit, een gezond binnenklimaat, de vaardigheden om in deze tijd sociaal te kunnen zijn, inzicht in de beleving van het thuisonderwijs.
Meer weten? Wil je de uitkomsten van de tussentijd ontvangen? Mail even.

 

renske@ideate.nl

https://www.ideate.nl

Deelnemer

Sensire

Ontwikkelen van een netwerk van voorzorgers gericht op individuele burgers en op wijkniveau om zorgvragen te voorkomen in de gehele Achterhoek.

 

b.vangent@sensire.nl

Deelnemer

Pharos

Wij willen ons inzetten voor toegankelijke en begrijpelijke Corona informatie voor iedereen. Wij stellen onze expertise ter beschikking om dit doel te realiseren. Uiteraard is iedereen voorstander van deze ambitie, maar veel aandacht en een juiste ‘mindset’ is noodzakelijk om deze ambitie waar te maken.


www.pharos.nl

 

p.heijdenrijk@pharos.nl

https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/

Deelnemer

ONVZ

De mentale gezondheid van medewerkers is in coronatijd belangrijker dan ooit. Ze kunnen onzeker zijn over hun financiële situatie, sociale contacten missen en extra werkdruk ervaren. Hoe houd je als werkgever iedereen mentaal aan boord?

ONVZ lanceert Helder voor de Geest: een serie video’s vol tips van experts over thuiswerken, leidinggeven op afstand en bevlogenheid. Zo helpen we werkgevers hun medewerkers mentaal gezond te houden, juist nu.

 

communicatie@onvz.nl

https://www.onvz.nl/heldervoordegeest

Deelnemer

&Niped, De Persoonlijke Gezondheidscheck

&niped (Persoonlijke Gezondheidscheck & JOYN ME) heeft het streven alle Nederlanders kosteloos toegang te geven tot preventie. Om deze reden zijn wij dan ook al jaren onderdeel van de Federatie voor Gezondheid. Een heel mooi platform, waarin we met veel verschillende partners ervaringen delen en onze krachten bundelen. Samen maken we de beweging van de nazorg naar de voorzorg mogelijk. Wij zijn trots dat wij hier onderdeel van uit maken.

 

inge@niped.nl

https://www.niped.nl

Deelnemer

Visiom

Professionals uit zorg en welzijn versterken in hun vermogens om een goed, effectief gesprek te voeren over veerkracht, leefstijl en Positieve Gezondheid.

 

info@visiom.nl

https://www.visiom.nl

Deelnemer

BOOSTClubs

Bij BOOSTClubs delen we een missie – ondernemende mensen en ondernemers het maximale uit zichzelf laten halen. We verleggen grenzen en helpen doelen bereiken, persoonlijk en in je zakelijke leven. We challengen, trainen en coachen je lichaam en mind naar een positieve nieuwe lifestyle.

Let’s BOOST your life to your fullest potential.

 

info@boostclubs.nl

http://www.boostclubs.nl

Deelnemer

Pharos

Om de veerkracht van de samenleving te versterken is het belangrijk om samen te werken met de mensen om wie het gaat. Zie hiervoor ook onze publicatie.

 

p.heijdenrijk@pharos.nl

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/02/Samenwerken-met-de-mensen-om-wie-het-gaat_whitepaper_Pharos.pdf

Deelnemer

TNO

TNO vindt dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het voorkomen en genezen van veelvoorkomende ziekten. Daarom is TNO mede oprichter van Lifestyle4Health, een platform om leefstijl een plek in de curatieve zorg te geven. Daarnaast hebben we het Fit4YourFuture programma gelanceerd voor onze eigen werknemers. Hun wordt de kans geboden kennis te nemen van hun eigen gezondheid en, indien gewenst, ondersteuning te krijgen om die te verbeteren.

 

peter.vandijken@tno.nl

Deelnemer

Institute for Positive Health

Uit onderzoek onder ruim 1.800 studenten blijkt dat 62% procent van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk in het dagelijks leven ervaart. Vanuit de HIS Zuid Oost NL heeft iPH samen met een team gewerkt aan het vraagstuk “Hoe vergroten we de weerbaarheid onder jongeren 13-23 jaar?” De oplossing: praat over deze emoties! Bekijk hiervoor ook het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=OtMEKHTT95E&feature=youtu.be

 

info@iph.nl

https://iph.nl/wp-content/uploads/2020/10/20200910-his-groep-3-de-taal-van-emoties_missie-veerkracht.pdf

Deelnemer

Inuka coaching

Mensen met een wetenschappelijk gegronde coaching methode weer in hun kracht te zetten om gezond gedrag te bevorderen en mentale klachten te reduceren. Met een digitaal platform maken we dit schaalbaar en betaalbaar zodat het voor iedereen toegankelijk is. De eerste lijn jouw gezond gedrag coach, en tweede lijn de huisarts.

 

Robin@inuka.io

https://www.inuka.io/aboutus

Deelnemer

Berenschot

Berenschot helpt publieke organisaties om het momentum te gebruiken om veranderprocessen te versnellen (zoals meer en beter gebruik van digitale mogelijkheden), geleerde lessen te blijven benutten (zoals vereenvoudigen van administratieve processen) en nieuwe goede gewoontes te behouden (zoals structureel aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van medewerkers). Samen naar een gezondere en veerkrachtigere samenleving!

 

e.degroot@berenschot.nl

https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/zorg/

Deelnemer

Kringwijs

In onze veerkracht is onze sociale omgeving belangrijk. Met elkaar zijn we wijzer, met elkaar kunnen we meer, met elkaar voelen we ons prettiger. De samenleving wint aan veerkracht als we elkaar opzoeken en naar elkaar uitreiken. Ook onze gezondheid wint dan. Dat vraagt niet meer professionals, maar dat vraagt vooral dat we onze rol in de samenleving vormgeven. Kringwijs is daarmee aan de slag met ieder die dat wil.

 

info@kringwijs.nl

https://kringwijs.nl

Deelnemer

Nature For Health

De zorg bestaat zelf uit mensen die net als ieder mens op z’n tijd aandacht en zorg nodig hebben. Vanuit dit besef is het initiatief “Groen voor de Zorg” geboren. Ons doel is om mensen in de zorg weer wat meer op adem te laten komen door de helende kracht van de natuur.
Daarvoor hebben we de “Groen voor de Zorg – keuzekaarten” ontwikkeld.

 

info@nfhfoundation.com

https://www.nahf.nl/groen-voor-de-zorg-initiatief/

Deelnemer

Stichting SandyMoveS

Stichting SandyMoveS heeft de Leefstijlhuismethodiek ontwikkeld. De fundering is de mindset en met aandacht en vanuit bewustzijn worden de pijlers Voeding, Beweging, Stress, Omgeving, Gezondheidszorg en Communicatie aangestuurd. Het uiteindelijke doel is regionale initiatieven vanuit leefstijlhuizen met elkaar te verbinden en mensen de kans te geven om de eigen regie te nemen over ziekzijn, gezondheid en herstel.

 

info@sandymoves.nl

https://leefstijlhuismethodiek.nl/

Deelnemer

Institute for Positive Health

Positieve Gezondheid helpt om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld goed redden? Voel je je gelukkig? En heb je misschien medische zorg nodig? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.
Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, kinderen en jongeren. En er is een eenvoudige versie.

 

info@iph.nl

https://mijnpositievegezondheid.nl/

Deelnemer

DAI Artsen

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, paramedici en GGZ en tweedelijns nauw met elkaar samen. Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel . En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. #Netwerkzorg

 

redactie@dai-artsen.nl

http://www.dai-artsen.nl

Deelnemer

1SociaalDomein

1SociaalDomein draagt bij aan Missie Veerkracht door professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Cross-sectoraal en multidisciplinair. Op dit peer-to-peer online platform wisselen professionals kennis en ervaringen met elkaar uit over gezondheid, welzijn en zorg. Wij geloven erin dat je alleen sámen een duurzaam gezonde en veerkrachtige samenleving kunt realiseren. Daarom gaan wij mee op missie!

 

info@1SociaalDomein.nl

https://www.1sociaaldomein.nl/

Deelnemer

GGD Flevoland

Mijn dagelijkse werk als adviseur gezonde leefomgeving voor de zes Flevolandse gemeenten en als projectleider gezond gewicht Almere. Ik doe dit vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid door te kijken naar de specifieke kracht en bijzondere eigenschappen van de mensen voor wie en met wie ik werk.

 

r.spruijt@ggdflevoland.nl

https://www.ggdflevoland.nl

Deelnemer

De VitaliteitsGroep

De druk op medewerkers is enorm toegenomen. Baanonzekerheid, de thuiswerksituatie of de extreem hoge werkdruk in vitale beroepen zijn belangrijke stressfactoren. Veel medewerkers negeren hun stressklachten of durven dit niet met hun werkgever te bespreken.

Juist voor deze medewerkers is het belangrijk hun veerkracht te versterken. Veerkracht is het vermogen om effectief om te gaan met tegenslagen, veranderingen en stress.

 

info@vitaliteitsgroep.nl

https://www.vitaliteitsgroep.nl

Deelnemer

School for Ninja

School for Ninja: van stress-klachten naar speel-krachten!

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een speelse houding: minder stress ervaren, zich beter kunnen aanpassen in moeilijke situaties, creatiever zijn, meer initiatief nemen en beter presteren.

Een speelse houding is te trainen door aandacht te geven aan wat spelen is en hoe je het in je dagelijks leven kunt gebruiken. Dat is wat School for Ninja doet.

 

info@schoolforninja.nl

https://schoolforninja.nl

Deelnemer

GeluksBV

GeluksBV
Werken aan je geluk bevordert je gezondheid. Inzichten vanuit de positieve psychologie en de positieven gezondheid maken we concreet toepasbaar voor mensen. Enerzijds via onze sociale innovaties, anderzijds via lezing, workshops en training. We werken aan verbinding, het benutten van potentieel en het creëren van nieuw gewoonte gedrag. Resultaat: mensen die in hun dagelijks leven beter om kunnen gaan met de uitdagingen op hun pad.

 

carin@geluksbv.nl

https://geluksbv.nl

Deelnemer

Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag is een netwerk van gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbiers. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen de eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

 

info@gezondengelukkigdenhaag.nl

https://gezondengelukkigdenhaag.nl

Deelnemer

The Lab of Life

We helpen mensen om van willen naar doen te komen, zodat ze zelf de balans kunnen bewaken tussen werk en privé en genoeg energie hebben voor de belangrijke dingen in het leven.

Vaak weten mensen wel wat ze zouden moeten doen om gezonder te leven. Het uitvoeren en volhouden in het dagelijks leven is het lastige. Wij helpen daarbij met een bewezen effectieve methode die verder gaat dan bewustwording en inspiratie en blijvend gedrag verandert.

 

info@thelaboflife.com

https://www.thelaboflife.com/

Deelnemer

Uzelf

De Beweegvriendelijke Wijk: een beweegvriendelijke wijk verleidt bewoners om fysiek, sociaal en geestelijk fit te blijven. Je kunt er gemakkelijk sporten en bewegen. En er zijn gezonde activiteiten waarvoor je graag de deur uit gaat.

Iedereen kan meedoen, van bewoner tot ondernemer.

 

gillian.engel@uzelf.org

https://www.beweegvriendelijkewijk.nl/

Deelnemer

Uzelf

De Slaapvriendelijke wijk: slapen is nog altijd een onderbelicht aspect van de gezondheid. Met de slaapvriendelijke wijk richten we ons op het stapje voor stapje verbeteren van de kennis over slaap en bieden kleine tweaks waarmee mensen hun slaapkwaliteit kunnen verbeteren.

 

klaasjan.bolt@uzelf.org

https://www.uzelf.org