Ik doe mee aan Missie Veerkracht!

Deelnemer

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

De Klas (werkplaats gezond verstand)
Gesprekken met praktijkprofessionals, wetenschappers, bestuurders, leerlingen en ouders over onderwijs tijdens én na corona-tijd. Wat leren we van deze tijd, waarmee willen we beslist doorgaan, waarmee zou je liefst vandaag nog willen stoppen en wat is het waarmee je graag gisteren zou beginnen? Hoe kunnen we opbrengsten uit de gesprekken "stollen" (met een praatplaat bv, of met een uitgave met verschillende wetenschappelijke blikken op de volgende stappen in de ontwikkeling van een contextrijk landschap rond kinderen.
De Klas startte in de corona-tijd en loopt door in 2021.

 

mweghorst@ncj.nl

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/de-klas-werkplaats-gezond-verstand-is-coronatijd

Deelnemer

Federatie voor Gezondheid

De FvG lanceert samen met haar lidorganisaties Missie Veerkracht. Daarmee verbinden we vele bottom-up initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de gezondheid en veerkracht in de samenleving. Dat is juist nodig in deze tijden van de Coronacrisis.

 

secretariaat@federatievoorgezondheid.nl

https://www.federatievoorgezondheid.nl/

Deelnemer

Ideate

Ideate ontwerpt een samenleving hoe deze kan zijn. Schoner, bereikbaarder, inclusiever, duurzamer. En veerkrachti-ger. Ideate initieerde tijdens de intelligente lockdown in april 2020 De 'Tussentijd'. Een gelegenheidsnetwerk van ruim vijftig designers, denkers en doeners. Omdat we de kans om van deze bijzondere tijd te leren niet wilden laten liggen. De uitkomst? Kruisbestuiving tussen veel disciplines, nieuwe contacten en bruisende ideeën. En praktische tools voor gezonde mobiliteit, een gezond binnenklimaat, de vaardigheden om in deze tijd sociaal te kunnen zijn, inzicht in de beleving van het thuisonderwijs.
Meer weten? Wil je de uitkomsten van de tussentijd ontvangen? Mail even.

 

renske@ideate.nl

https://www.ideate.nl

Deelnemer

Sensire

Ontwikkelen van een netwerk van voorzorgers gericht op individuele burgers en op wijkniveau om zorgvragen te voorkomen in de gehele Achterhoek.

 

b.vangent@sensire.nl

Deelnemer

Pharos

Wij willen ons inzetten voor toegankelijke en begrijpelijke Corona informatie voor iedereen. Wij stellen onze expertise ter beschikking om dit doel te realiseren. Uiteraard is iedereen voorstander van deze ambitie, maar veel aandacht en een juiste ‘mindset’ is noodzakelijk om deze ambitie waar te maken.


www.pharos.nl

 

p.heijdenrijk@pharos.nl

https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/

Deelnemer

ONVZ

De mentale gezondheid van medewerkers is in coronatijd belangrijker dan ooit. Ze kunnen onzeker zijn over hun financiële situatie, sociale contacten missen en extra werkdruk ervaren. Hoe houd je als werkgever iedereen mentaal aan boord?

ONVZ lanceert Helder voor de Geest: een serie video’s vol tips van experts over thuiswerken, leidinggeven op afstand en bevlogenheid. Zo helpen we werkgevers hun medewerkers mentaal gezond te houden, juist nu.

 

communicatie@onvz.nl

https://www.onvz.nl/heldervoordegeest

Deelnemer

&Niped, De Persoonlijke Gezondheidscheck

&niped (Persoonlijke Gezondheidscheck & JOYN ME) heeft het streven alle Nederlanders kosteloos toegang te geven tot preventie. Om deze reden zijn wij dan ook al jaren onderdeel van de Federatie voor Gezondheid. Een heel mooi platform, waarin we met veel verschillende partners ervaringen delen en onze krachten bundelen. Samen maken we de beweging van de nazorg naar de voorzorg mogelijk. Wij zijn trots dat wij hier onderdeel van uit maken.

 

inge@niped.nl

https://www.niped.nl

Deelnemer

Visiom

Professionals uit zorg en welzijn versterken in hun vermogens om een goed, effectief gesprek te voeren over veerkracht, leefstijl en Positieve Gezondheid.

 

info@visiom.nl

https://www.visiom.nl

Deelnemer

BOOSTClubs

Bij BOOSTClubs delen we een missie – ondernemende mensen en ondernemers het maximale uit zichzelf laten halen. We verleggen grenzen en helpen doelen bereiken, persoonlijk en in je zakelijke leven. We challengen, trainen en coachen je lichaam en mind naar een positieve nieuwe lifestyle.

Let’s BOOST your life to your fullest potential.

 

info@boostclubs.nl

http://www.boostclubs.nl

Deelnemer

Pharos

Om de veerkracht van de samenleving te versterken is het belangrijk om samen te werken met de mensen om wie het gaat. Zie hiervoor ook onze publicatie.

 

p.heijdenrijk@pharos.nl

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/02/Samenwerken-met-de-mensen-om-wie-het-gaat_whitepaper_Pharos.pdf

Deelnemer

TNO

TNO vindt dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het voorkomen en genezen van veelvoorkomende ziekten. Daarom is TNO mede oprichter van Lifestyle4Health, een platform om leefstijl een plek in de curatieve zorg te geven. Daarnaast hebben we het Fit4YourFuture programma gelanceerd voor onze eigen werknemers. Hun wordt de kans geboden kennis te nemen van hun eigen gezondheid en, indien gewenst, ondersteuning te krijgen om die te verbeteren.

 

peter.vandijken@tno.nl

Deelnemer

Institute for Positive Health

Uit onderzoek onder ruim 1.800 studenten blijkt dat 62% procent van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk in het dagelijks leven ervaart. Vanuit de HIS Zuid Oost NL heeft iPH samen met een team gewerkt aan het vraagstuk “Hoe vergroten we de weerbaarheid onder jongeren 13-23 jaar?” De oplossing: praat over deze emoties! Bekijk hiervoor ook het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=OtMEKHTT95E&feature=youtu.be

 

info@iph.nl

https://iph.nl/wp-content/uploads/2020/10/20200910-his-groep-3-de-taal-van-emoties_missie-veerkracht.pdf

Deelnemer

Inuka coaching

Mensen met een wetenschappelijk gegronde coaching methode weer in hun kracht te zetten om gezond gedrag te bevorderen en mentale klachten te reduceren. Met een digitaal platform maken we dit schaalbaar en betaalbaar zodat het voor iedereen toegankelijk is. De eerste lijn jouw gezond gedrag coach, en tweede lijn de huisarts.

 

Robin@inuka.io

https://www.inuka.io/aboutus

Deelnemer

Berenschot

Berenschot helpt publieke organisaties om het momentum te gebruiken om veranderprocessen te versnellen (zoals meer en beter gebruik van digitale mogelijkheden), geleerde lessen te blijven benutten (zoals vereenvoudigen van administratieve processen) en nieuwe goede gewoontes te behouden (zoals structureel aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van medewerkers). Samen naar een gezondere en veerkrachtigere samenleving!

 

e.degroot@berenschot.nl

https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/zorg/

Deelnemer

Kringwijs

In onze veerkracht is onze sociale omgeving belangrijk. Met elkaar zijn we wijzer, met elkaar kunnen we meer, met elkaar voelen we ons prettiger. De samenleving wint aan veerkracht als we elkaar opzoeken en naar elkaar uitreiken. Ook onze gezondheid wint dan. Dat vraagt niet meer professionals, maar dat vraagt vooral dat we onze rol in de samenleving vormgeven. Kringwijs is daarmee aan de slag met ieder die dat wil.

 

info@kringwijs.nl

https://kringwijs.nl

Deelnemer

Nature For Health

De zorg bestaat zelf uit mensen die net als ieder mens op z’n tijd aandacht en zorg nodig hebben. Vanuit dit besef is het initiatief “Groen voor de Zorg” geboren. Ons doel is om mensen in de zorg weer wat meer op adem te laten komen door de helende kracht van de natuur.
Daarvoor hebben we de “Groen voor de Zorg – keuzekaarten” ontwikkeld.

 

info@nfhfoundation.com

https://www.nahf.nl/groen-voor-de-zorg-initiatief/

Deelnemer

Stichting SandyMoveS

Stichting SandyMoveS heeft de Leefstijlhuismethodiek ontwikkeld. De fundering is de mindset en met aandacht en vanuit bewustzijn worden de pijlers Voeding, Beweging, Stress, Omgeving, Gezondheidszorg en Communicatie aangestuurd. Het uiteindelijke doel is regionale initiatieven vanuit leefstijlhuizen met elkaar te verbinden en mensen de kans te geven om de eigen regie te nemen over ziekzijn, gezondheid en herstel.

 

info@sandymoves.nl

https://leefstijlhuismethodiek.nl/

Deelnemer

Institute for Positive Health

Positieve Gezondheid helpt om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld goed redden? Voel je je gelukkig? En heb je misschien medische zorg nodig? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.
Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Er is een vragenlijst voor volwassenen, kinderen en jongeren. En er is een eenvoudige versie.

 

info@iph.nl

https://mijnpositievegezondheid.nl/

Deelnemer

DAI Artsen

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, paramedici en GGZ en tweedelijns nauw met elkaar samen. Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel . En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. #Netwerkzorg

 

redactie@dai-artsen.nl

http://www.dai-artsen.nl

Deelnemer

1SociaalDomein

1SociaalDomein draagt bij aan Missie Veerkracht door professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Cross-sectoraal en multidisciplinair. Op dit peer-to-peer online platform wisselen professionals kennis en ervaringen met elkaar uit over gezondheid, welzijn en zorg. Wij geloven erin dat je alleen sámen een duurzaam gezonde en veerkrachtige samenleving kunt realiseren. Daarom gaan wij mee op missie!

 

info@1SociaalDomein.nl

https://www.1sociaaldomein.nl/

Deelnemer

GGD Flevoland

Mijn dagelijkse werk als adviseur gezonde leefomgeving voor de zes Flevolandse gemeenten en als projectleider gezond gewicht Almere. Ik doe dit vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid door te kijken naar de specifieke kracht en bijzondere eigenschappen van de mensen voor wie en met wie ik werk.

 

r.spruijt@ggdflevoland.nl

https://www.ggdflevoland.nl

Deelnemer

De VitaliteitsGroep

De druk op medewerkers is enorm toegenomen. Baanonzekerheid, de thuiswerksituatie of de extreem hoge werkdruk in vitale beroepen zijn belangrijke stressfactoren. Veel medewerkers negeren hun stressklachten of durven dit niet met hun werkgever te bespreken.

Juist voor deze medewerkers is het belangrijk hun veerkracht te versterken. Veerkracht is het vermogen om effectief om te gaan met tegenslagen, veranderingen en stress.

 

info@vitaliteitsgroep.nl

https://www.vitaliteitsgroep.nl

Deelnemer

School for Ninja

School for Ninja: van stress-klachten naar speel-krachten!

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een speelse houding: minder stress ervaren, zich beter kunnen aanpassen in moeilijke situaties, creatiever zijn, meer initiatief nemen en beter presteren.

Een speelse houding is te trainen door aandacht te geven aan wat spelen is en hoe je het in je dagelijks leven kunt gebruiken. Dat is wat School for Ninja doet.

 

info@schoolforninja.nl

https://schoolforninja.nl

Deelnemer

GeluksBV

GeluksBV
Werken aan je geluk bevordert je gezondheid. Inzichten vanuit de positieve psychologie en de positieven gezondheid maken we concreet toepasbaar voor mensen. Enerzijds via onze sociale innovaties, anderzijds via lezing, workshops en training. We werken aan verbinding, het benutten van potentieel en het creëren van nieuw gewoonte gedrag. Resultaat: mensen die in hun dagelijks leven beter om kunnen gaan met de uitdagingen op hun pad.

 

carin@geluksbv.nl

https://geluksbv.nl

Deelnemer

Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag is een netwerk van gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbiers. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen de eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

 

info@gezondengelukkigdenhaag.nl

https://gezondengelukkigdenhaag.nl

Deelnemer

The Lab of Life

We helpen mensen om van willen naar doen te komen, zodat ze zelf de balans kunnen bewaken tussen werk en privé en genoeg energie hebben voor de belangrijke dingen in het leven.

Vaak weten mensen wel wat ze zouden moeten doen om gezonder te leven. Het uitvoeren en volhouden in het dagelijks leven is het lastige. Wij helpen daarbij met een bewezen effectieve methode die verder gaat dan bewustwording en inspiratie en blijvend gedrag verandert.

 

info@thelaboflife.com

https://www.thelaboflife.com/

Deelnemer

Uzelf

De Beweegvriendelijke Wijk: een beweegvriendelijke wijk verleidt bewoners om fysiek, sociaal en geestelijk fit te blijven. Je kunt er gemakkelijk sporten en bewegen. En er zijn gezonde activiteiten waarvoor je graag de deur uit gaat.

Iedereen kan meedoen, van bewoner tot ondernemer.

 

gillian.engel@uzelf.org

https://www.beweegvriendelijkewijk.nl/

Deelnemer

Uzelf

De Slaapvriendelijke wijk: slapen is nog altijd een onderbelicht aspect van de gezondheid. Met de slaapvriendelijke wijk richten we ons op het stapje voor stapje verbeteren van de kennis over slaap en bieden kleine tweaks waarmee mensen hun slaapkwaliteit kunnen verbeteren.

 

klaasjan.bolt@uzelf.org

https://www.uzelf.org

Deelnemer

NiceDay Nederland

Impact maken door het mentale welzijn van zoveel mogelijk mensen op een efficiënte manier te versterken: dat is waar wij naar streven.

Met NiceDay maken we een verschil in het leven van cliënt, de professional en de werkgever. Online dichtbij, op de momenten dat het ertoe doet.

 

hello@nicedaynederland.nl

https://www.nicedaynederland.nl

Deelnemer

Ristretto

Als digitale studio slaan wij de handen ineen om concepten ter verbetering van welzijn & gezondheid de beste kans van slagen te geven.

Wij doen dit middels het gezamenlijk ontwikkelen van apps en platformen en het begeleiden van validatie- en start-up trajecten. Focusgebieden zijn: preventie, leefstijleducatie en zelfredzaamheid.

Met onze partners dragen wij bij aan het vergroten van ieders veerkracht.

Samen. From a human-first perspective.

 

wouter@ristretto.co

https://ristretto.co/

Deelnemer

Flowley

Vanuit Flowley zijn wij met een missie bezig om de eigen veerkracht onder jongeren te vergroten.

Wij creëren (preventief) meer bewustzijn en duurzame gedragsverandering omtrent het fysiek en mentaal welzijn onder studenten. Dit doen wij met podcasts en een platform waarmee wij de studenten laagdrempelig inspireren én activeren om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Momenteel i.s.m. de Universiteit Utrecht maar uitbreidend door heel NL.

 

wouter@flowley.nl

https://flowley.nl

Deelnemer

Zorgbelang Brabant Zeeland

Zorgbelang is geïnteresseerd in wat mensen belangrijk vinden en nodig hebben om mee te kunnen doen aan de snel veranderende maatschappij. Op ons online platform BroedplaatsZ bloggen mensen die zorg gebruiken of werken in de zorg, over hun dagelijks leven en werk. Met hun blogs maken zij zichtbaar wat er speelt, wat goed gaat en wat beter kan.

 

info@zorgbelang-brabant.nl

https://zorgbelang-brabant.nl/projecten/

Deelnemer

Zorgbelang Brabant Zeeland

Wij maken ons hard voor een mensgerichte samenleving. Op onze BroedplaatsZ – Zelfzorg & Corona gaan wij in gesprek met patiënten, cliënten en inwoners op onze online community. We delen informatie, vragen en tips over wat je zelf kunt doen aan je welzijn in deze coronatijden. Over mentaal en lichamelijk welbevinden, kwaliteit van leven en meedoen in de samenleving. Zo helpen we mensen in deze tijd graag een stapje verder.

 

info@zorgbelang-brabant.nl

https://www.facebook.com/groups/zelfzorgencorona

Deelnemer

WOOSH5

Ons doel is om veerkracht coaching voor iedereen, waar dan ook, toegankelijk te maken, omdat we geloven dat het hebben van veerkracht nog nooit zo belangrijk is geweest als in deze tijd

WOOSH5 werd in 2015 in Nederland opgericht. Met grote organisaties als Heineken en de ING Groep onder de eerste gebruikers, hebben we onze 5 stappen route ontwikkeld om online je veerkracht te meten en te versterken.

 

yolanda@woosh5.com

https://www.woosh5.com/nl/

Deelnemer

NPN

Een consument die kan beschikken over veilige, werkzame voedingssupplemen-ten met adequate informatie voor een optimale inzet voor gezondheid, daar zet NPN zich voor in.

Geneesmiddelen en voedingssupple-menten gelijktijdig gebruiken? Geneesmiddelen leiden soms tot nutriëntentekort en supplementen kunnen interactie geven met geneesmiddelen. Samen het IVM zijn negen factsheets gepubliceerd. https://www.npninfo.nl/onze-branche/verantwoord-gebruik/

 

rinskevandenbarg@npninfo.nl

https://www.npninfo.nl

Deelnemer

KAMG

Als sociaal-geneeskundigen richten we ons op het bevorderen, bewaken en beschermen van de volksgezondheid. Artsen Maatschappij + Gezondheid kijken met een 360º blik naar de gezondheid van iedereen. Niet het behandelen van ziekte, maar preventie is het uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen. Wij werken concreet aan netwerk- en ketenzorg om de samenwerking tussen cure en de publieke zorg te verbeteren in het belang van de burger.

 

bureau@kamg.nl

https://www.kamg.nl

Deelnemer

JOGG gezonde jeugd, gezonde toekomst

JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek (de JOGG-aanpak)
waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

 

info@jogg.nl

https://www.JOGG.nl

Deelnemer

AJN Jeugdartsen Nederland

De jeugdarts kent je verhaal, helpt en ondersteunt. Nu, voor het leven!

NU, is waar wij van zijn. Gelovend in een gezonde en gelukkige jeugd. Daar dragen wij als jeugdartsen aan bij, als (preventieve) steun in de rug. We slaan bruggen tussen de leefwereld van jeugdigen, landelijke ontwikkelingen en de politieke wereld. Want van nu gezond en gelukkig zijn, heb je de rest van je leven profijt.

 

secretaris@ajnjeugdartsen.nl

https://ajnjeugdartsen.nl/

Deelnemer

LUMC/Buurtzorg

Ontwerpen, voorbereiden en organiseren van stages voor geneeskundestudenten, aios , verpleegkundigen, gezondheidsprofessionals naar "preventie"-land Cuba. (inmiddels 160).
Implementatie van lessen uit Cuba in "zelfsturende" preventieprogramma's in lage SES wijken georganiseerd door wijkverpleegkundigen en de wijkbewoners zelf.

 

P.P.M.Jonas@lumc.nl

https://cubastages.wordpress.com/

Deelnemer

Beweging Veerkracht en Onderwijs

Beweging Veerkracht en Onderwijs bouwt voort op een opinieartikel in FD 4/7/20 dat Missie Veerkracht onderschreef. We willen het niet bij woorden laten. Met kleine stappen bouwen we voort aan ons grote doel: onderwijs méér inzetten als bron van veerkracht en gezondheid. Juist nu!
Lees hier het artikel:

 

karinevantland@gmail.com

https://fd.nl/opinie/1349943/de-echte-oplossing-voor-de-stijgende-zorgkosten-vind-je-niet-in-de-zorg-maar-in-het-onderwijs

Deelnemer

The Coaching Experience

In de zakelijke dienstverlening, de zorg, het onderwijs en bij de overheid begeleid ik op individueel en op teamniveau mensen om veerkrachtiger, mentaal en fysiek gezonder in het werk te staan.

 

cees@thecoachingexperience.nl

https://thecoachingexperience.nl/

Deelnemer

De Nederlandse ggz

Wij werken met ggz-organisaties en partners binnen en buiten de ggz-sector aan mentale gezondheid in een veilige en inclusieve samenleving. We delen kennis en innovaties en komen tot nieuwe samenwerkingsvormen. Corona laat zien dat mentale gezondheid nauw verbonden is met gezonde leefstijl, sociale structuren, zingeving en toekomstperspectief. Mentale gezondheid is daarmee een zaak van alle maatschappelijke domeinen samen. Bouw met ons mee!

 

mkwist@denederlandseggz.nl

https://www.denederlandseggz.nl

Deelnemer

VIGO

De eigen kracht van kwetsbare mensen in alle fasen van het leven vérder te brengen, dat is onze missie. VIGO en haar dochters ondersteunt hen bij psychische en psychiatrische problematiek (ook in geval van strafbaar gedrag) of met opvoed- en ontwikkelingsvragen. Veerkracht ontstaat door het samen te doen, te kijken naar het systeem en werken aan een gezonde leefstijl. We doen dat samen met familie, het gezin, en zeker ook met ketenpartners. Zodat de hulp ook duurzaam is, en écht helpt.

 

hverstappen@vvgi.nl

https://www.vigogroep.nl/

Deelnemer

Kennisland

Wij werken aan duurzame maatschappelijke vooruitgang. Wat we ook doen, we doen het samen met de betrokkenen.
Wij werken in de ruimte tussen beleidsmakers, organisaties en mensen.
We leren mensen zelf vernieuwen.
Zo bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving.

 

fn@kl.nl

https://www.kl.nl

Deelnemer

Leven Lang Leven

Leven Lang Leven laat zien dat ouderen nog een fijn en zinvol leven kunnen leiden. De beweging zet aan tot een maatschappij dat ook nadenkt over een zinvol leven voor ouderen. Door oog te hebben voor ouderen ontstaat vernieuwing voor ouderenzorg en zien we dat het systeem in beweging komt door innovaties vanuit de praktijk.

 

fn@kl.nl

https://levenlangleven.nu/

Deelnemer

GGD Brabant zuid oost

Mijn naam is Susanne van de Ven. Binnen de GGD Brabant Zuid oost vervul ik de mooie functie van WerkGelukdeskundige. Hierbij staat gelukkig werken, zingeving & voldoening en plezier & verbinding centraal voor zowel de samenwerker, het team en de organisatie.

 

s.vd.ven@ggdbzo.nl

Deelnemer

LOSGIO

In de visie van het LOSGIO bevorderen sociaalgeneeskundigen een maatschappij waarin ieder mens tot optimale gezondheid kan komen. Sociaalgeneeskundigen zetten zich in om de (volks)gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen. Preventie en participatie zijn de uitgangspunten. Wij streven nadrukkelijk na buiten hokjes te denken en de verbinding tussen alle zorgsectoren te verbeteren in het belang van iedereen.

 

info@losgio.nl

https://www.losgio.nl

Deelnemer

Workplace Giving

HR-managers een praktische oplossing te bieden voor de invulling van hun vitaliteitsbeleid. Door middel van een gevarieerd aanbod van erkende internationale vitaliteitsprogramma’s leveren we een waardevolle bijdrage aan het welzijn en werkgeluk van werknemers. Happy people; better world.

 

harry@workplacegiving.nl

https://workplacegiving.nl/

Deelnemer

studio vormvinder

Vormvinder ontwerpt, onderzoekt en faciliteert co-creatie. Naast ontwerpen in opdracht doet Vormvinder ook participatief actieonderzoek naar gezondheid en passende zorg, sámen met de mensen om wie het gaat. #deKraamdialoog #Digitaleinclusie #HetNieuweConsultatiebureau #armoede #gezondheid #co-creatie

 

info@marielleschuurman.nl

https://www.vormvinder.nl

Deelnemer

JIJ MAG.NU

Het bewust maken van de juiste keuzes in werk- en privéomstandigheden geeft je de regie terug op jouw leven en energie. Van minder moeten en minder (werk)druk naar meer ontspanning, balans, gezondheid en werkvermogen. Ons doel is met programma's hierin te ondersteunen. Met thema’s als natuur, rust, slaap, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, leefstijl en voeding. De programma’s bieden geen deeloplossingen, maar een totaalaanpak. Jij mag nu!

 

info@jijmag.nu

https://www.jijmag.nu

Deelnemer

Mogelijkhedencoach

Alle coaching en mindfulness wordt buiten in de natuur gegeven om de veerkracht te vergroten. Hierdoor ontstaat rust, ruimte en beweging in hoofd, lijf en gevoel. Om dit voor iedereen toegankelijk te maken:

1. Er wordt een lager tarief gerekend voor mensen met beperkte financiële middelen

2. In 2022 worden diverse workshops gratis online aangeboden: energie- en time management, omgaan met ziekte en beperkingen en meer.

 

mogelijkhedencoach@gmail.com

https://www.mogelijkhedencoach.com/