CONRISQ Groep

< Aangesloten leden

Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ.

De stichtingen binnen CONRISQ zijn Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, de OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel, Rubicon en Vincent van Gogh. Organisaties die elkaar aanvullen qua doelgroep én hulpaanbod. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving. Met meer of minder begeleiding vanuit onze dochterorganisaties. Bovendien werken we nauw samen met andere (keten)partners, zodat we een optimaal sociaal maatschappelijk rendement behalen.

Contact:

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter CONRISQ Groep 
www.conrisqgroep.nl