Institute for Positive Health

< Aangesloten leden

Machteld Huber heeft het nieuwe concept van positieve gezondheid ontwikkeld en geïntroduceerd. Vermogens als veerkracht (resilience) en het kunnen voeren van een eigen regie, ontbreken in de huidige WHO definitie van gezondheid, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren', stelt Huber. Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg. Dat is hard nodig in een maatschappij waarin het wenselijk is de zorg op een hoog en ook betaalbaar peil te houden. Het vernieuwende is Huber's definitie is om gezondheid niet meer als een statische situatie op te vatten, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. 

Per 1 september 2O15 is het Institute for Positive Health opgericht. De focus ligt daarbij op het doorontwikkelen en implementeren van positieve gezondheid.

IPH over de Federatie voor Gezondheid

  • Het concept van positieve gezondheid sluit naadloos aan op de strategische visie van de Federatie, in bijzonder het streven om concretiseringsslagen te maken. Groot denken en klein doen;
  • Gezien de dynamiek in het veld is het zinvol om de krachten te bundelen. Veel partijen zijn bezig met het nader invullen van positieve gezondheid. Het Institute for Positive Health signaleert dat het gedachtegoed niet vanzelfsprekend in die ontwikkeling altijd even goed overeind blijft. Door de kennis en visie in het netwerk van de Federatie in te brengen, is het wellicht beter mogelijk om op efficiënte wijze . 

Ga naar de website van Institute for Positive Health