Jongeren op Gezond Gewicht

< Aangesloten leden

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is.

Tot 2O2O richt de stichting zich op twee doelstellingen:

* Het creëren van een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee ten minste 1 miljoen kinderen en jongeren worden bereikt.

* Een stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in ten minste 75 JOGG-gemeenten.

De ambitie en doelstellingen worden concreet gerealiseerd door middel van de inhoudelijke programma's 'De JOGG-aanpak', een duurzame lokale methodiek, en 'De Gezonde Omgeving', De Gezonde Sportkantine, 'Gezonde Schoolomgeving' en 'Gezonde Werkvloer'. De focus van de stichting ligt op lokale ondersteuning. Gemeenten richten zich binnen de JOGG-aanpak primair op wijken waar het probleem van overgewicht bij jongeren het grootst is en stimuleren betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Het uitgangspunt is dat we het tij kunnen keren door het betrekken, bundelen en richten van alle publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving om een gezond aanbod en een gezonde omgeving te creëren. Landelijke en lokale publiek-private samenwerkingen geven creativiteit en slagkracht.

Ga naar de website van Jongeren op Gezond Gewicht