Publicaties

< Alle publicaties

Actieagenda Projectgroep Financieel Stelsel

01-12-2015

De financiering van preventie staat in het middelpunt van de belangstelling. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, verzekeraars, beleidsmakers en anderen zijn op zoek naar nieuwe financieringsmodellen voor preventie. Er wordt geƫxperimenteerd met lokale gezondheidspolissen, populatiebekostiging, shared savings, gezondheidsbonnen, health impact bonds e.d. De interesse in dit thema wordt gevoed door de breed gedragen overtuiging dat de huidige focus op ziektezorg verlegd moet worden naar het gezond en vitaal houden van mensen. Het zou het zorgstelsel op de langere termijn toekomstbestendiger maken.

Deze actieagenda, opgesteld in december 2015, is nog steeds actueel.