Publicaties

< Alle publicaties

Actieagenda Projectgroep Gezondheid & Sociaal Domein

01-12-2015

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Geconfronteerd met deze operatie hebben veel gemeenten, op een aantal uitzonderingen na, de afgelopen periode de decentralisaties ‘beleidsarm’ ingeregeld. Daarmee wordt bedoeld dat ze vooral het overgangsproces van de drie nieuwe wetten hebben gemanaged. De inhoud, de vernieuwing, stond op de achtergrond. Toch is er het besef dat een duurzame vernieuwing van het Nederlandse zorgstelsel moet worden gezocht door veel meer op de voorkant van gezondheidsproblemen te gaan focussen. Een echte transformatie is daarvoor nodig.

Deze actieagenda is opgesteld in december 2015 en nog steeds actueel.