Publicaties

< Alle publicaties

Actieagenda Projectgroep Onderzoeksbeleid

01-12-2015

De Federatie voor gezondheid zet zich in voor een transitie van nazorg naar voorzorg. Zij doet dat met en voor haar leden en andere samenwerkingspartners die met gezondheid bezig zijn. Om deze transitie concreet te ondersteunen heeft een aantal projectgroepen zich gebogen over de benodigde randvoorwaarden. Ze betroffen Beroepen & Opleidingen, Financieel Stelsel, eHealth & Gezondheid, Gezondheid & Sociaal Domein, Kwaliteitsbeleid en Onderzoeksbeleid. De NPHF projectgroep Onderzoeksbeleid heeft zich in een vijftal bijeenkomsten gebogen over de vraag, hoe onderzoek beter ten dienste kan worden gemaakt aan de transitie van nazorg naar voorzorg. Dit heeft geresulteerd in deze actieagenda.

Deze actieagenda is opgesteld in december 2015 en nog steeds actueel.