Publicaties

< Alle publicaties

Bericht voor nieuwe Gedeputeerde Staten

16-03-2023

Om brede gezondheid op de agenda’s van de provincies te krijgen steken we de hand uit aan de nieuwe Gedeputeerde Staten om hen enigerlei wijze te helpen bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord.