Publicaties

< Alle publicaties

Kamerbrief 7 juli '21 - Bouwstenen voor een fundament onder toekomstig preventiebeleid

29-07-2021

Op 7 juli 2021 stuurde staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis, een kamerbrief aan de voorzitter van de 2e Kamer over het grote maatschappelijke belang van gezondheid. In de brief schetst hij een aantal bouwstenen die voor een fundament onder het toekomstig preventiebeleid kunnen zorgen.

Bouwstenen voor een fundament onder toekomstig preventiebeleid 

De tijd is rijp om de groeiende beweging naar meer gezondheid en preventie in een volgende fase te brengen. Een fase waarin verantwoordelijkheden en kaders duidelijker zijn, en waarin de veelal tijdelijke inzet op preventie (leefstijl-)interventies en daaraan gekoppelde projectmatige financiering, voorzien wordt van een structurele basis en structureel budget. De vrijblijvendheid voorbij. En aansluitend op de beweging en activiteiten die al langer in gang zijn gezet en de energie die er bij veel partijen is. Er is veel draagvlak voor een forse versteviging van het fundament onder preventiebeleid. In reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ en in aanloop naar het volgende kabinet, pleiten diverse partijen voor de beweging naar een structurele inzet op meer gezondheid en preventie.