Publicaties

< Alle publicaties

Brief aan informateur: kantel de zorg richting preventie en investeer in gezondheid

20-05-2021

Preventie: van nazorg naar voorzorg. Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Dat is de oproep die de Initiatiefgroep Preventieakkoord doet in zijn brief aan de informateur.


Goede zorg is nodig voor een gezond en vitaal Nederland. Maar er is meer nodig. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord van 2018 is noodzakelijk om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland nu écht te verkleinen.

Focus op preventie
De Initiatiefgroep Preventieakkoord, waarin zo’n 20 organisaties samenwerken, heeft concrete voorstellen voor de verbreding, verdieping en verankering van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor ieders woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede en schulden kan voorkómen dat we zorg nodig hebben, en daar doet de Initiatiefgroep diverse voorstellen voor. Een belangrijk aanvulling op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht moet worden: mentale gezondheid.

Initiatiefgroep Preventieakkoord
De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. De deelnemende organisaties zijn - naast de Federatie voor Gezondheid - onder meer: GGD GHOR Nederland, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, RVS, VNO-NCW, Noaber, de Nederlandse GGZ, VNG, KNMG, Pharos, Mbo Raad, van Leer Foundation, Patiëntenfederatie Nederland en NOC*NSF.